Gå til indhold

Vestergade, Skanderborg

En regnvandssø og en kanal ved Sølund skal lede regnvand fra Vestergade-området ud i Svanesø, tidligere Sorte Sø. Områdets borgere har sat deres præg på projektet ved at komme med ideer til, hvordan de rekreative arealer skal bruges.

Fra efteråret 2016 og til foråret 2017 laver Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning i fællesskab et klimaprojekt, der fremover skal håndtere regnmængderne fra området ved Vestergade i Skanderborg.

Projektet betyder, at Vestergade graves op på strækningen fra Birkevej til Vesterparken. Under vejen lægges nye rør, som har kapacitet til at transportere de øgede regnvandsmængder, som fremtiden forventes at bringe. 

Vestergades vejforløb bliver justeret fra Birkevej til Adelgade, så selve vejen hjælper med at transportere regnvandet hen til områder, hvor det kan håndteres.
Ændringerne bliver synlige på Vestergade fra Kastanievej til Vesterparken, hvor kantstenene bliver forhøjet, så vandet bliver på vejen, mens det løber til afløbene. 
Der vil også blive plantet nye vejtræer.

Ny regnvandssø

Regnvandet fra dele af Vestergadeområdet ledes til en ny regnvandssø på boldbanerne ved Sølund. For at vandet kan løbe videre herfra til Svane Sø af sig selv, omlægger og hæver vi den eksisterende kanal langs boldbanerne.

Ved skybrud styres regnvandet dels via regnvandssøen og kanalen til Svane Sø og dels til Lillesø via rør. For at sikre at boldbanen og andre lavt liggende områder drænes, lægger vi et nyt drænsystem med pumpe. 

Regnvandssøen kommer til at ligge smukt ved indkørslen til Sølund, og den danner et rekreativt element for området. 

Byrådet vedtog klimaprojektet 30. marts

Klimaprojekt Vestergade blev behandlet i byrådet i Skanderborg Kommune den 30. marts. 

Se sagen på byrådets dagsorden - det er punkt nr. 52.

Byrådets beslutning: 

  • at Skanderborg Kommune sælger arealet til regnvandsbassinet til Skanderborg Forsyning

  • at den foreslåede salgspris på 269.000 kr. eksklusiv moms godkendes, samt at de tilbudte erstatninger på i alt 125.440 kr. accepteres

  • at de 394.440 kr. indgår på klimaprojektet "Vestergade / Lille Sø Skanderborg", hvortil der tidligere er givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr., og anvendes som finansiering af forureningssagen på Vestergadearealet, jfr. sagsfremstilling

  • at forslagene fra høringen og borgermødet etableres i den udstrækning projektøkonomien tillader det, jf. sagsfremstilling.

Borgermøde 11. februar

Torsdag den 11. februar 2016 mødte omkring 60 beboere i Vestergade-området op til borgermøde. Her kom de med deres forslag til, hvad de rekreative områder ved regnvandssøen og kanalen kan bruges til.

Se resultaterne af workshoppen

For yderligere info kontakt: