Vandtrappen i Ry i tørvejr

Vandtrappen i Ry

I forbindelse med et klimatilpasningsprojekt i Ry har Skanderborg Forsyning i samarbejde med Skanderborg Kommune etableret en strømningsvej mellem Isagervej og Klostervej. Regnvand ledes nu via overfladen frem til en vandtrappe, der leder vandet ned over en eksisterende skrænt.

Vandtrappen i Ry i solskin

Vandtrappen i Ry er en del af et større klimatilpasningsprojekt i området, der leder overskydende regnvand fra oplandet og ud i Ry Møllesø. For at undgå oversvømmelser i området under kraftige regnhændelser, valgte Skanderborg Forsyning i samarbejde med Skanderborg kommune at anlægge vandrør fra Siimvej frem til Isagervej, da terrænforskelle gør, at vandet ikke kan ledes på overfladen.

Herfra kan vandet løbe på overfladen ned over vandtrappen, videre gennem to tunneller og ende ved et nyanlagt grønt areal umiddelbart inden Klostervej. På pladsen opfanges vandet af aquadræn i underlaget, som ledere vandet videre til en eksisterende udløbsledning, som er blevet forstørret i forbindelse med projektet. Vandet løber i sidste ende ud i Ry Møllesø.

Vandtrappen i aktion, da regnmasserne faldt over Ry i september 2017.

Vandtrappen har en praktisk funktion, men er samtidig belagt med blå asfalt og udsmykket med cirkulære betonplinte, der fungerer både som kunstnerisk udsmykning og som opholdsmulighed. Derudover er der blevet placeret pullerter og pullertlamper, samt plantet bøgepur og eg, der som et grønt element indrammer vandtrappen.

Den eksisterende belægning på cykel-/gangstien fra vandtrappen og frem til Klostervej er blevet ændret, så den også er anlagt i blå asfalt og udsmykket med cirkulære termoplastfigurer. På den måde bidrager projektet med et rekreativt udendørsareal, hvor borgere kan nyde et enkelt, grønt og frodigt rum midt i byen.

Borgere blev inviteret til et infomøde, hvor de kunne stille spørgsmål til projektet, dets udførsel og implikationer

Cirkulære betonelementer
Systemet til vandtrappen i Ry løber under en bro
Vandtrappen i Ry fotograferet i voldsomt regnvejr
Vandtrappen i Ry i regnvejr
Vandtrappen i Ry fotograferet i voldsomt regnvejr