Gå til indhold

Ofte stillede spørgsmål

 

Manglende vand kan skyldes planlagte reparationer eller pludselige brud. Det fremgår tydeligt på vores hjemmeside, hvis der er områder, hvor vi har lukket for vandet. Her kan du også tilmelde dig sms service, så du får besked, hvis vi lukker for vandet.

Læs mere om hvad du skal gøre, hvis du mangler vand.

Tjek dit varmeanlæg

Problemet kan skyldes, at noget er galt med dit varmeanlæg. Har du fjernvarme, skal du kontakte dit fjernvarmeselskab.

Har du ikke fjernvarme, kan du kontakte en vvs-installatør.

Drikkevand varierer i hårdhed alt efter, hvor det kommer fra. 
Hårdheden er et udtryk for indholdet af magnesium og calcium i vandet. 

Læs mere om, hvor hårdt vandet er på vores forskellige vandværker.

Bor du i Skanderborg Kommune får du enten vand fra os eller et af de mange lokale vandværker. Vi driver fem vandværker og leverer rent drikkevand til ca. 6.000 kunder i kommunen. 

Læs mere om vores vandværker og de områder vi leverer vand til.

Lavt vandtryk kan blandt andet skyldes forkalkninger i installationer eller i stikledningen.

Læs mere om hvad du kan gøre, hvis du har lavt vandtryk.

Hvis dit vand er misfarvet eller smager mærkeligt, kan det skyldes at rust eller andre belægninger i vandrørene har løsnet sig. Det sker nogle gange, hvis rørledningen har været lukket på grund af reparation.

For at få rent vand igen, skal du lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart - minimum 10 minutter.

 

Læs mere om forskellige former for misfarvet vand, og hvad det kan skyldes.

 

Ledningsbrud kan opdages ved at vandet fosser op på vejen gennem hul, revne eller stophane.

Det skal du gøre ved mistanke om brud på en vandledning: 

  • Er bruddet på dine egne vandledninger er det dit eget ansvar at reparere skaden, og du kan kontakte en vvs-installatør.
  • Er bruddet på Skanderborg Forsynings vandledninger, bedes du hurtigst muligt kontakte os på tlf. 87 93 93 93.

Ledninger i vejen
Vil du vide hvor vand- og kloakledninger ligger i vejen kan du finde det via dette kort over Skanderborg Kommune.


Vær opmærksom på at oplysningerne på kortet kan være et halvt år gamle. Oplever du, at kortet er mangelfuldt eller har du brug for de nyeste informationer kan du skrive til os eller ring på tlf. 87 93 93 93.

 

Ledninger på privat grund
Vi har ingen information om ledningernes beliggenhed på privat grund, men du kan i nogle tilfælde finde oplysninger på kommunens byggesagsarkiv.

Vandanmeldelse
Ved nye tilslutninger skal vi modtage en vandanmeldelse fra en autoriseret vvs-installatør, inden tilslutningerne etableres.

Læs mere om tilslutning og vandanmeldelse.

 

Tilslutningsbidrag
Når nye udstykninger og huse skal kobles på vandledningerne, koster det et tilslutningsbidrag. Prisen på tilslutning afhænger af boligtype, dimensionerne på vandledningerne og flere andre faktorer.

Se priserne i vores takstblad, og kontakt os for at få den præcise pris på netop dit byggeprojekt.

Hvis du ser rotter eller har mistanke om, at der er rotter i kloakken, har du pligt til at anmelde det til Skanderborg Kommune.

Læs mere om, hvilke spor rotter efterlader.

 

I dit hus
Hvis lugten kommer fra dit eget hus, så tjek om dine vandlåse er fyldt med skidt eller udtørrede. I så fald rens eller lad vandet løbe i ti minutter.

Læs mere om, hvordan du passer på din kloak.

 

Uden for din grund
Hvis lugten kommer uden for din grund, bedes du kontakte os.

Skriv til os eller ring på tlf. 87 93 93 93

Du bedes kontakte os, så vi kan udbedre problemet.

Skriv til os eller ring på tlf. 87 93 93 93.

Brud på kloakrør
Opdager du et brud på et kloakrør i vejen eller på andre arealer, bedes du kontakte os hurtigst muligt på tlf. 87 93 93 93.

Brud på stikledning
Er bruddet opstået på den del af kloakledningen, som tilhører din grund, er det dit eget ansvar at reparere skaden, og du bedes kontakte en kloakmester.

Hvis du er i tvivl om, hvem der har ansvaret for ledningen, hvor bruddet er opstået, kan du læse mere på vores side Hvem ejer kloakken?

Tjek din skelbrønd

Hvis der ikke er spildevand i din skelbrønd er kloakken stoppet mellem dit hus og skelbrønden – altså på din del af kloakledningen.

Hvis det er tilfældet skal du selv sørge for at få en kloakmester til at spule ledningen, og det er også dig, der skal betale for det.

 

Er der vand i skelbrønden?
Hvis der står vand i skelbrønden, kan vandet ikke løbe fra dine rør og ud i forsyningens, og så er det altså os, der står for rensningen og udgifterne.

Det er vigtigt, at du sørger for, at din skelbrønd er blotlagt, hvis vi skal rense kloakken.

 

Vær opmærksom på, at kloakmesteren IKKE må rense forsyningens kloakledninger uden at kontakte os først på tlf. 87 93 93 93.

Hvis kloakmesteren renser forsyningens kloakledninger uden at kontakte os, er det dig som grundejer, der er forpligtet til at betale for rensningen.

 

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis kloakken er stoppet.

Vejriste (rendestensbrønde) og stikledningerne i vejen er ejet af vejens ejer - det vil sige grundejerforeningen eller Kommunen. Det er vejens ejer, der har ansvar for at vedligeholde og rense vejriste.

Hvis vejristen er tilstoppet på en kommunal vej, skal du kontakte Skanderborg Kommune. Giv et praj til kommunen.

Ledninger i vejen
Vil du vide hvor vand- og kloakledninger ligger i vejen kan du finde det via dette kort over Skanderborg Kommune.


Vær opmærksom på at oplysningerne på kortet kan være et halvt år gamle. Oplever du, at kortet er mangelfuldt eller har du brug for de nyeste informationer kan du skrive til os eller ring på tlf. 87 93 93 93.

 

Ledninger på privat grund
Vi har ingen information om ledningernes beliggenhed på privat grund, men du kan i nogle tilfælde finde oplysninger på kommunens byggesagsarkiv.

Du eller en autoriseret kloakmester skal indsende en ansøgning om tilslutning til kloakledningen til os, som vi skal godkende, inden du kan sætte arbejdet i gang.

Læs mere om tilslutning til kloak.

 

Prisen for tilslutning til kloakken finder du her på siden hvor du finder vores takstblad.

Du ejer og har ansvar for den del af kloakrørene, som tilhører din grund, og vi ejer resten af det rørsystem, der leder det beskidte spildevand fra dig til renseanlægget og helt tilbage til naturen, når det er rent igen.

En dybdegående besvarelse på spørgsmålet finder du på vores side Hvem ejer kloakken? 
Du kan også læse mere om gældende regler samt dit ansvar som borger i folderne "Hvem ejer kloakken?" og "Hvem har ansvaret for kloakken?", udarbejdet af teknologisk institut.

 

I kommunens spildevandsplan er det muligt at se, om der er planlagt kloakseparering for din ejendom, inden for den nærmeste fremtid. Denne information er ligeledes tilgængeligt på kort.

I kommunens spildevandsplan er det muligt at se, om der er planlagt kloakseparering for din ejendom, inden for den nærmeste fremtid. Denne information er ligeledes tilgængeligt på kort.

Flytteafregning ved hussalg


Hvis du sælger et hus, er det dit ansvar som sælger at melde flytning og indsende oplysninger om måler, forbrug og den nye ejer, så vi kan lave en flytteafregning til dig. Vær opmærksom på, at du hæfter for regningen, indtil vi har modtaget oplysningerne fra dig.


Hvis du sælger gennem en ejendomsmægler, er det ofte mægleren, som indsender oplysningerne til os.

 

Hvis du flytter fra en lejebolig, skal du afregne forbruget direkte med din udlejer.

  

Læs mere om flytning.

 

Når du flytter ind i en bolig, anbefaler vi, at du aflæser vandmåleren sammen med sælger eller udlejer.

 

Læs mere om flytning.

Du kan se dine regninger på Min Forsyning.

 

Læs mere om, hvordan din regning er sammensat.

Den pris, du betaler for vand og spildevand, er sammensat af en række forskellige priser, bidrag og afgifter. Nogle af dem afhænger af dit forbrug - andre er faste bidrag, som alle betaler.

 

Læs mere om priserne og find takstbladet.

Vi anbefaler, at du tilmelder din regning til BetalingsService, så den automatisk bliver betalt. Du kan også vælge at få regningen tilsendt til din e-boks.

Hvis ikke du tilmelder din regning til BetalingsService, e-boks eller e-mail vil vi sende regningen som girokort med posten mod et gebyr.

 

Læs mere om de forskellige betalingsmåder, og hvordan du tilmelder dig.

Læse mere om, hvordan din regning er sammensat.

Du har mulighed for at søge refusion, hvis du har haft et vandtab pga. rørbrud ved skjult installation.

 

Læs mere om, hvilke regler der gælder, og hvordan du søger refusion.

Min forsyning kan du finde oplysninger om din vandmåler og se de seneste års forbrug.

Vi anbefaler, at du holder øje med din vandmåler og noterer dit forbrug.

Langt de fleste vandkunder hos Skanderborg Forsyning har en fjernaflæst måler. Det betyder, at du som kunde ikke længere selv skal indtaste dit forbrug.

 

Nogle kunder har dog stadig en måler, der ikke kan fjernaflæses, og de skal indtaste vandforbruget en gang om året.

 

Læs mere om de forskellige målere, og hvordan du indtaster dine måleroplysninger.

En bundfældningstank også kaldet en trixtank eller en septiktank bliver tømt med en slamsuger en gang om året.

Vi står for at tømme din tank, og det sker automatisk efter en køreplan.

 

Læs mere om tømningsordningen.

Tanken bliver tømt i løbet af året. Den aktuelle køreplan for tømningsordningen kan ses på FKSSlamsons hjemmeside.

 

Du får besked fra FKSSlamson i ugerne før tømning af din tank.

Ekstra tømning

Har du brug for ekstra tømninger af tanken, skal du kontakte FKSSlamson eller et andet slamsugerfirma.

Du skal selv betale for den ekstra tømning, der afregnes direkte med det valgte slamsugerfirma.

Vær opmærksom på at din tank vil blive tømt igen ved den planlagte årlige tømning.

 

Ændring af planlagt tømning

Du har mulighed for at få tømt din tank tidligere, inden for to måneder før den planlagte tømning. Det efterfølgende år vil tømningen følge den normale tidsplan.

Dette kan aftales direkte med FKSSlamson, der tager et gebyr for ændringen.

På Skanderborg Kommunes kort, kan du se, hvor din bundfældningstank er placeret på grunden.

Du kan finde priserne for tømning af bundfældningstanke i vores takstblad.

 

Vær opmærksom på, at der kan komme tillæg til prisen, hvis der for eksempel er store mængder spildevand, hvis det ikke er muligt at komme hen til tanken med slamsugeren, eller hvis dækslet er særligt tungt.  

 

Ekstra tømninger aftales og betales direkte hos FKSSlamson eller et andet slamsugerfirma.For at vi kan tømme tanken, er det vigtigt, at slamsugeren kan komme til tanken, og at dækslet ikke er dækket af jord eller planter.

Selve dækslet må højst veje 50 kg. Er det tungere, skal der en maskine til at løfte det af, og det er ejeren af tanken, der skal betale for det.

Har du et tungt dæksel kan du med fordel skifte det ud til et lettere og slippe for ekstra omkostninger ved tømning.

 

Læs her, hvilke krav du skal overholde.

Globale klimaforandringer ændrer nedbørsmønstrene i Danmark, så vi oplever flere og kraftigere skybrud.

 

Vi har kortlagt udsatte steder ved skybrud, og er i gang med at lave separate kloakledninger rundt om i kommunen, så regnvand skilles fra kloakvand.

 

Læs mere om vores klimaprojekter.

Læs vores råd til, hvad du kan gøre for at undgå regnvand i din kælder eller kan håndtere det på din grund.  

Regnvandet kan udnyttes positivt til at skabe mere liv i din have.

 

Læse mere om, hvordan du kan udnytte regnvandet ved f.eks. at opsamle det eller ved at lave regnbede.

Dataansvar
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Behandling af persondata
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. 

Læs vores privatlivspolitik her.