Tømning af din spildevandstank

Hvis dit spildevand samles i en bundfældningstank, skal den tømmes en gang om året. Bor du i Skanderborg Kommune, er du automatisk med i den årlige tømningsordning.  

Du kan se hvornår næste tømning finder sted, ved at logge på selvbetjeningsløsningen MIN TANK.

Du kan få oplyst din tank- og ejerkode ved at skrive til os på service@skanderborgforsyning.dk.

Har du spørgsmål
til tømningsordningen?

Nederst på siden finder du

Om ordningen

En bundfældningstank kaldes også en septiktank eller en trixtank, og den skal tømmes en gang om året. 

Skanderborg Forsyning er ansvarlig for at tømme tanken i Skanderborg Kommune, og det sker automatisk efter en køreplan.

Tømningen foretages af FKSSlamson, som du kan læse mere om her (hjemmesiden åbner på ny fane). Du får besked fra FKSSlamson i ugerne op til tømningen.

Vigtig info om tømning

For at tanken kan blive tømt, er det vigtigt, at slamsugeren kan komme til tanken, og at dækslet ikke er dækket af jord eller planter. Det er dit ansvar, at slamsugeren har let adgang. Det betyder, at følgende krav skal overholdes:

  • Adgangsvejen er jævn og kørefast, så den kan klare kørsel med lastbil.
  • Husnummeret er synligt fra vejen.
  • Adgangsvejen skal være mindst 3,5 m bred og 4 m høj.
  • Adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejen.
  • Hustanken ligger højst 50 m fra adgangsvejen (nyere tanke 25 m).
  • Dækslet til tanken ligger i terrænhøjde og er frit tilgængeligt.
  • Dækslet er let at flytte, og det vejer højst 50 kilo (vi anbefaler højst 25 kilo).
  • Skruer er afmonteret fra dæksel.
  • Området omkring dækslet er fri for beplantning.

En tømning kan ikke foretages, hvis der ikke er adgang til tanken, eller hvis din tank indeholder vådservietter, vatpinde, bleer, bind, klude eller andet, der ikke hører hjemme i en bundfældningstank.

Hvis din tank indeholder vådservietter, vatpinde, bleer, bind, klude, eller andet, der ikke hører hjemme i en bundfældningstank, bliver tømningen til en specialtømning, og udføres i stedet af en slamsuger på opsamlingsrute. Tillæg for denne slamsuger fremgår af vores takstblad.

Hvis din tank ikke kan tømmes, vil du blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel. Der vil blive lagt en seddel i din postkasse med et nyt tidspunkt for tømningen. Passer det nye tidspunkt dig ikke, skal du kontakte tømningsfirmaet.

Der kan desuden komme tillæg til prisen, hvis der er tale om særligt store mængder spildevand, eller hvis adgangskravene ikke er overholdt.

Når bundfældningstanken er tømt, fyldes der renset spildevand tilbage i tanken, så bakteriekulturen kan leve videre. Tanken ser derfor ikke tom ud, når slamsugeren er kørt – men det er kun spildevand uden slam, du kan se. 

Er din bundfældningstank tømt med slamsuger, traktor eller lille bil, skal du selv efterfylde din tank med vand efter tømning.

En illustration af, at adgangsvejen skal være ryddet min. 3 meter i bredden og min. 4 meter i højden
Illustrativt: Et spørgamålstegn

Ofte stillede spørgsmål

Tanken bliver tømt en gang i løbet af året, og tømningen foretages af slamsugerfirmaet FKSSlamson. Den aktuelle plan for tømningsordningen kan ses på FKSSlamsons hjemmeside (link åbner på ny fane). Du får desuden besked fra FKSSlamson i ugerne før tømningen af din tank. 

Korrekt og regelmæssig tømning af din bundfældningstank sikrer god håndtering af dit husspildevand og forhindrer forurening af det lokale vandmiljø.

Din bundfældningstank skal som minimum tømmes én gang om året. Har du brug for, at tanken bliver tømt hyppigere, kan du selv aftale ekstra tømninger med en leverandør. De ekstra tømninger betaler du selv for.

Vær opmærksom på, at din tank vil blive tømt igen ved den planlagte årlige tømning.

Du har mulighed for at få tømt din tank tidligere, inden for to måneder før den planlagte tømning. Det næste år vil tømningen følge den normale tidsplan.

Dette kan aftales direkte med FKSSlamson, der tager et gebyr for ændringen.

Du kan finde priserne for tømning af bundfældningstanke i vores takstblad.

Der kan blive opkrævet gebyrer for forgæves kørsel, hvis det ikke har været muligt at gennemføre tømningen. Gebyrer kan også opkræves, hvis der er tale om særlig store mængder spildevand, eller hvis dækslet er for tungt.