Gå til indhold
Driftsforstyrrelse

Kære Vandforbruger,

Vi oplever i øjeblikket driftsforstyrrelser, som potentielt påvirker dit forsyningsområde i og omkring Højvangen.
Vi er i gang med at danne os et overblik over omfanget.
Så snart vi har lokaliseret området, vil de berørte forbruger få nærmere besked.

Du kan følge driftsforstyrrelser på vores hjemmeside
www. skanderborgforsyning.dk

Vi beklager ulejligheden

Venlig hilsen
Skanderborg forsyning

Tømning af tank

Nogle ejendomme – typisk på landet – er ikke tilsluttet kloakken. I stedet bliver slam fra spildevandet samlet i en bundfældningstank, mens vandet bliver ledt videre til nedsivning eller dræn.

Hvad er en bundfældningstank

En bundfældningstank kaldes også en trixtank eller en septiktank, og den skal tømmes en gang om året. Skanderborg Forsyning er ansvarlig for at tømme tanken, og det sker automatisk efter en køreplan.

Tømning foretages af FKSSlamson, som du kan læse mere om her. Du får besked fra FKSSlamson i ugerne inden tømning af din tank.

Når bundfældningstanken er tømt, fyldes der renset spildevand tilbage i tanken, så bakteriekulturen lever videre. Derfor ser tanken ikke tom ud, når slamsugeren er kørt – men det er kun vand, du kan se. Det faste indhold fra tanken er i slamsugeren og bliver kørt på renseanlægget.

Adgang til tanken

For at vi kan tømme tanken, er det vigtigt, at slamsugeren kan komme til tanken, og at dækslet ikke er dækket af jord eller planter. Selve dækslet må højst veje 50 kg. Er det tungere, skal der en maskine til at løfte det af, og det er ejeren af tanken, der skal betale for det. 
Har du et tungt dæksel kan du med fordel skifte det ud til et lettere og slippe for ekstra omkostninger ved tømning. Vi anbefaler generelt at lettere dæksel, gerne et på 25 kg.

Det er dit ansvar, at slamsugeren har let adgang til din tank. Det betyder, at følgende krav skal overholdes:

  • Adgangsvejen er jævn og kørefast, så den kan klare kørsel med lastbil.

  • Husnummeret er synligt fra vejen.

  • Adgangsvejen skal være mindst 3,5 m bred og 4 m høj.

  • Adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejen.

  • Hustanken ligger højst 50 m fra adgangsvejen (nyere tanke 25 m).

  • Dækslet til tanken ligger i terrænhøjde og er frit tilgængeligt.

  • Dækslet er let at flytte, og det vejer højst 50 kilo (vi anbefaler dog højst 25 kilo).

  • Området omkring dækslet er fri for beplantning.

 

Hvis der ikke er adgang til tanken, bliver den ikke tømt, og du kan forvente at få en ekstra regning på en "forgæves kørsel". Entreprenøren lægger en seddel i din postkasse med et nyt tidspunkt for tømningen. Passer dette tidspunkt dig ikke, skal du kontakte entreprenøren.

Som ejer af en bundfældningstank skal du sikre at adgangsvejen er minimum 3,5 meter bred og har en frihøjde på 4 meter

Ofte stillede spørgsmål

Tanken bliver tømt i løbet af året. Den aktuelle køreplan for tømningsordningen kan ses på FKSSlamsons hjemmeside.

 

Du får besked fra FKSSlamson i ugerne før tømning af din tank.

Ekstra tømning

Har du brug for ekstra tømninger af tanken, skal du kontakte FKSSlamson eller et andet slamsugerfirma.

Du skal selv betale for den ekstra tømning, der afregnes direkte med det valgte slamsugerfirma.

Vær opmærksom på at din tank vil blive tømt igen ved den planlagte årlige tømning.

 

Ændring af planlagt tømning

Du har mulighed for at få tømt din tank tidligere, inden for to måneder før den planlagte tømning. Det efterfølgende år vil tømningen følge den normale tidsplan.

Dette kan aftales direkte med FKSSlamson, der tager et gebyr for ændringen.

På Skanderborg Kommunes kort, kan du se, hvor din bundfældningstank er placeret på grunden.

Du kan finde priserne for tømning af bundfældningstanke i vores takstblad.

 

Vær opmærksom på, at der kan komme tillæg til prisen, hvis der for eksempel er store mængder spildevand, hvis det ikke er muligt at komme hen til tanken med slamsugeren, eller hvis dækslet er særligt tungt.  

 

Ekstra tømninger aftales og betales direkte hos FKSSlamson eller et andet slamsugerfirma.