Hvem ejer og har ansvar for kloakken?

Du ejer og har ansvar for den del af kloakrørene, som tilhører din grund, og vi ejer resten af det rørsystem, der leder det beskidte spildevand fra dig til renseanlægget og helt tilbage til naturen, når det er rent igen.

Når du ejer en grund, ejer du også kloakledningen på grunden. Det betyder, at du selv har ansvaret for, at rørene på din grund fungerer og ikke er utætte. Det betyder også, at det er dig, der skal betale ved evt. reparation eller rensning af kloakledningen på din grund. Al vedligeholdelse og reparation af kloak på privat grund skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Hvis din ejendom ligger i skel, skal du være opmærksom på, at dele af din kloak, som f.eks. skelbrønd, grenrør eller tagnedløbsbrønd, kan ske at ligge uden for skelgrænsen. Disse dele er også dit ansvar. Skelbrønden tilhørende dit hus kan ligge på din grund, i fortovet eller i vejen. Det har betydning for, hvem der ejer hvad på kloakledningen. 

Du kan læse mere om gældende regler
og dit ansvar som borger i disse foldere,
udarbdejdet af teknologisk institut:

Hvem ejer kloakken? (PDF)
Hvem har ansvaret for kloakken? (PDF)

Ejendom i skel

Ejendom, der ligger trukket tilbage fra skel

Forklaringsgrafik til ejerforhold for ejendom beliggende i skel
Forklaringsgrafik til ejerforhold for ejendom, der ligger trukket tilbage fra skel

Kort over kloakledninger

Skanderborg Forsyning har ikke kort over kloakledninger på private grunde. Du kan prøve at kontakte Skanderborg Kommune, Byggesagsbehandling på tlf. 87 94 77 03, som muligvis ligger inde med kort over kloakledningerne på din grund.