Gå til indhold
Planlagt afbrydelse

Kære vandforbruger, Vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i området omkring Danmarksvej torsdag d. 21. oktober kl. 09:00, fordi vi reparerer forsyningsnettet. Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 11:00. Vi beklager ulejligheden. Med venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Skal du have ny vandmåler?

Skanderborg Forsyning udskifter løbende vandmålere, hvis de er slidt ned eller hvis ny teknologi på markedet kan effektivisere vandforsyningen og gøre det nemmere at være vandforbruger. Her kan du se, hvad det betyder for dig, der skal have skiftet måler.

Skanderborg Forsyning sender brev ud til forbrugere, der skal have skiftet deres måler, ca. en måned i forvejen. 

Installatøren, der udfører arbejdet for Skanderborg Forsyning, varsler derefter udskiftningen ca. 14 dage i forvejen. 

Det skal du sørge for inden målerudskiftningen

Det er vigtigt, at du overholder nogle retningslinjer, så montøren kan få udskiftet måleren, når han er på stedet. Vandmåleren i din bolig er Skanderborg forsynings ejendom, og den skal vi vedligeholde. Resten af vandinstallationen er din ejendom. Derfor er følgende dit ansvar at kontrollere din vandinstallation:

Selve måleren er Skanderborg Forsynings ansvar, mens de rør, der er koblet på måleren, er dit ansvar som husejer

Afprøvning af ventiler

Du skal teste, at de to afspærringshaner ved måleren kan lukke for vandet, og at der ikke er tæring på rørene. Hvis ventilerne ikke virker, kan vores montør ikke lukke for vandet og derved skifte vandmåleren.

Sådan gør du:

  • Åbn for en vandhane i nærheden af vandmåleren
  • Luk nu for ventilen før måleren (pilen på siden af måleren viser, hvilken vej vandet løber), så viseren på måleren stopper. Tjek, at vandet ikke løber fra vandhanen. Luk op for ventilen igen.
  • Luk derefter for den anden ventil, så viseren på måleren stopper. Tjek, at vandet ikke løber fra vandhanen.
  • Sørg for at måleren er tilgængelig, og at montøren har uhindret adgang til denne. Er måleren placeret i et skab eller over et gulvtæppe, skal der være en ventil på begge sider af vandmåleren, før vi kan udskifte den.
  • I ældre huse er der ofte kun én ventil. Det er i orden, så længe der er et afløb under eller i nærheden af vandmåleren.

Hvis en eller flere ventiler ikke virker, eller hvis der er tæring på rørene, skal du få en autoriseret VVS-installatør til at reparere installationen, inden vores montør kommer på besøg.

Gør klar til besøg

Når montøren kommer og skal udføre målerudskiftning, skal der være fri adgang til vandmåleren. Sidder måleren f.eks. i et kælderrum, skal du sørge for at flytte ting, der står i vejen. Er vandmåleren placeret under håndvasken eller i et skab skal du tømme skabet. Af hygiejnemæssige årsager skal du sørge for, at der er gjort rent omkring vandmåleren.

Det er forbrugerens ansvar at holde vandinstallationen i en sådan stand, at den kan tåle målerudskiftning. Kan dine rør m.v. ikke tåle, at måleren afmonteres, skal du selv betale for, at din installation bliver bragt i orden.

Efter målerudskiftningen

Når installatøren har udskiftet måleren, modtager du en kvittering for at målerudskiftningen har fundet sted. Skanderborg Forsyning modtager også en kvittering.

Når vi har skiftet vandmåleren, skal du lade vandet løbe i nogle minutter for at gennemskylle din installation.

Efter målerudskiftet kan vandet ændrer udseende og smag. Dette er helt uskadeligt for dig. Derfor skal du lade vandet løbe igennem indtil vandet er klart igen. Læs mere om misfarvet vand her

 

Gebyrer

Målerudskiftningen er gratis, hvis ovenstående gældende retningslinjer overholdes.

Der vil kun forekomme følgende gebyrer:

  • Overholder du ikke den aftalte tid, så montøren kører forgæves, opkræves der et gebyr på 600 kr ekskl. Moms. Derefter aftales en ny tid. Ved 3. forgæves forsøg overgives sagen til fogedretten.
  • Adgang til måleren vil da ske ved hjælp af foged samt låsesmed.
  • Dette medfører ekstra omkostninger på ca. 2.500 kr., som du skal betale.
  • Hvis vandinstallationen ikke virker, og det ikke er muligt at udføre målerudskiftning, opkræves et gebyr på 600 kr. ekskl. moms. Der aftales derefter en ny tid.
  • Hvis der ikke er fri adgang til vandinstallationen på det aftalte tidspunkt, så det er umuligt at udføre målerudskiftningen, opkræves der et gebyr på 600 kr ekskl. moms.

 

Ansvar

Vandforsyningen har ikke erstatningsansvar ved en vandafbrydelse, jf. Skanderborg Forsynings regulativ.