Skal du have ny vandmåler?

Skanderborg Forsyning udskifter løbende vandmålere. Der sendes brev ud ca. to uger i forvejen. På denne side kan du se, hvad det betyder for dig, hvis du skal have skiftet måler.

Vi har lavet en video, som forklarer hvordan du forbereder til målerudskiftning, samt opridset de ting, du skal huske.

Har du modtaget brev
om udskiftning af vandmåler?

Det skal du sørge for inden målerudskiftningen

Det er vigtigt, at du overholder nogle retningslinjer, så montøren kan udskifte måleren, når han er på stedet.

En illustration af, at selve vandmåleren er forsyningens ansvar, mens rør og haner på hver side af den er forbrugerens ansvar

Vandmåleren i din bolig er Skanderborg Forsynings ejendom, og den står vi for at vedligeholde. Resten af vandinstallationen er din ejendom, og derfor er det dit ansvar at kontrollere følgende:

Afprøvning af ventiler

Du skal teste, at de to afspærringshaner ved måleren kan lukke for vandet, og at der ikke er tæring på rørene. Hvis ventilerne ikke virker, kan vores montør ikke lukke for vandet og skifte vandmåleren.

Sådan gør du

  • Åbn for en vandhane i nærheden af vandmåleren

  • Luk nu for ventilen før måleren (pilen på siden af måleren viser, hvilken vej vandet løber), så viseren på måleren stopper. Tjek, at vandet ikke løber fra vandhanen. Luk op for ventilen igen.

  • Luk derefter for den anden ventil, så viseren på måleren stopper. Tjek, at vandet ikke løber fra vandhanen.

Vær desuden opmærksom på følgende:

  • Uanset hvor din måler er placeret, skal der være to ventiler (en på hver side af måleren, som vist på billedet), før vi kan skifte den.

  • Hvis en eller flere ventiler ikke virker, eller hvis der er tæring på rørene, skal du få en autoriseret VVS-installatør til at reparere installationen, inden vores montør kommer på besøg.

  • Hvis der skal udføres reparation af jeres vandinstallation, skal VVS’eren montere en kontrollerbar kontraventil, mediekategori 2 jf. vores retningslinjer for tilbagestrømssikring

Gør klar til besøg

Når montøren kommer og skal udføre målerudskiftning, skal der være fri adgang til vandmåleren. Sidder måleren f.eks. i et kælderrum, skal du sørge for at flytte ting, der står i vejen. Er vandmåleren placeret under håndvasken eller i et skab, skal du tømme skabet. Af hygiejnemæssige årsager skal du sørge for, at der er gjort rent omkring vandmåleren.

Det er forbrugerens ansvar at holde vandinstallationen i en sådan stand, at den kan tåle målerudskiftning. Kan dine rør m.v. ikke tåle, at måleren afmonteres, skal du selv betale for, at din installation bliver bragt i orden.

Efter målerudskiftningen

Når installatøren har udskiftet måleren, modtager du en kvittering for at målerudskiftningen har fundet sted. 
Efter målerudskiftet kan vandet ændrer udseende og smag. Derfor skal du lade vandet løbe i nogle minutter, indtil det er klart igen. Læs mere om misfarvet vand her.  

Opbevaring af nedtaget måler

Målere som nedtages ifm. almindelig målerudskiftning opbevares afproppet og frostfrit indtil forbrugerne har betalt den årlige opgørelse af drikkevand og spildevand.

Gebyrer

Målerudskiftningen er gratis, hvis ovenstående gældende retningslinjer overholdes.

Der vil kunne forekomme følgende gebyrer:

  • Overholder du ikke den aftalte tid, så montøren kører forgæves, opkræves der et gebyr på 875 kr. inkl. moms. Derefter aftales en ny tid. 

  • Ved 3. forgæves forsøg overgives sagen til fogedretten. Adgang til måleren vil da ske ved hjælp af foged samt låsesmed. Dette medfører ekstra omkostninger på ca. 2.500 kr., som du skal betale.

  • Hvis vandinstallationen ikke virker, og det ikke er muligt at udføre målerudskiftning, opkræves et gebyr på 875 kr. inkl. moms. Der aftales derefter en ny tid.

  • Hvis der ikke er fri adgang til vandinstallationen på det aftalte tidspunkt, så det er umuligt at udføre målerudskiftningen, opkræves der et gebyr på 875 kr. inkl. moms

Ansvar

Vandforsyningen har ikke erstatningsansvar ved en vandafbrydelse, jf. Skanderborg Forsynings regulativ.