Whistleblowerordning

Det skal være trygt for vores medarbejdere at kunne tilkendegive bekymringer om alvorlige lovovertrædelser, chikale og andre alvorlige forhold. Det sker gennem den lovpligtige whistleblowerordning, hvor Skanderborg Forsyning har et samarbejde med advokatfirmaet DLA Piper, der står for at modtage og screene indberetninger, og som ligeledes kan bistå med behandling af indberetninger.

Der kan indberettes alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.
Det kan fx være:

 • Bestikkelse
 • Dokumentfalsk
 • Hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre mv.
 • Tyveri
 • Underslæb
 • Bedrageri
 • Databedrageri
 • Mandatsvig
 • Afpresning
 • Overtrædelse af skattelovgivningen
 • Tilsidesættelse af tavshedspligter
 • Overtrædelse af lov om bogføring
 • Seksuel chikane
 • Grov chikane, f.eks. på grund af race, køn, farve, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold
 • Tilsidesættelse af faglige standarder, der f.eks. vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed
 • Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring

Listen er ikke udtømmende.

Følgende oplysninger er ikke omfattet af whistleblowerordningen:

 • Oplysninger af bagatelagtig karakter, oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelse af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning og privat brug af kontorartikler.
 • Oplysninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold, herunder konflikter mellem medarbejdere, samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger eller forhold, der henhører under det fagretlige system, medmindre der er tale om seksuel chikane eller anden form for grov chikane.

Oplysninger af denne karakter skal i stedet håndteres via din nærmeste leder eller en tillidsrepræsentant. 

Instruktion for indberetning til whistleblowerordningen fremgår af Skanderborg Forsynings whistleblowerpolitik. Indberetning foregår via DLA Pipers Whistleblowerplatform. Skanderborg Forsynings whistleblowerpolitik indeholder link til DLA Pipers Whistleblowerplatform.

Whistleblowerordningen er for Skanderborg Forsynings nuværende medarbejdere og bestyrelse.

Whistleblowerordningen beskytter den ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen i god tro om, at oplysningerne, man indberetter, er korrekte og falder inden for ordningen. Er man ikke i god tro, eller har man erhvervet oplysningerne ulovligt, vil man stadig kunne ifalde strafansvar.