Skovby renseanlæg fotograferet fra luften

Spildevand

Skanderborg Forsyning renser spildevand og håndterer regnvand med omtanke og ansvarlighed for mennesker, samfund og natur.

En medarbejder tilser et renseanlæg
Vandoverfladen på en tank på et renseanlæg

Vores renseanlæg

Vores renseanlæg
En tømnings-tankbil

Tømningsordning

Tømningsordning
En gravemaskine er i færd med at grave

Separatkloakering

Separatkloakering

Vi holder kloaknettet i orden og sørger for, at dit spildevand kommer sikkert igennem når frem til et af vores fem renseanlæg, hvor vandet filtreres og renses, inden det ledes ud i naturen. Hvert år renser vi ca. 6 mio. kubikmeter spildevand.

Hvis du bor på landet, er det ikke sikkert, at din bolig er koblet på kloaknettet. I så fald har du en bundfældningstank, som vi sørger for at tømme.

Samtidig er vi i fuld gang med at lægge separate kloakledninger rundt om i kommunen, så regnvand og spildevand ikke løber i samme ledning. Dette gør vi for at undgå, at renseanlæggene bruger ressourcer på at rense regnvand og for at undgå, at de oversvømmelser der måtte opstå når det regner meget, ikke indeholder spildevand.

En medarbejder viser renseanlægget til tre børn