Skovby renseanlæg fotograferet fra luften

Spildevand

Skanderborg Forsyning renser spildevand og håndterer regnvand med omtanke og ansvarlighed for mennesker, samfund og natur.

En medarbejder tilser et renseanlæg
Vandoverfladen på en tank på et renseanlæg

Vores renseanlæg

Vores renseanlæg
En tømnings-tankbil

Tømningsordning

Tømningsordning
En gravemaskine er i færd med at grave

Separatkloakering

Separatkloakering

Vi holder kloaknettet ved lige og sørger for, at dit spildevand når frem til et af vores fem renseanlæg. På renseanlægget bliver vandet filtreret og renset, inden det ledes ud i naturen. Hvert år renser vi ca. 6 mio. kubikmeter spildevand.

Hvis du bor på landet, er det ikke sikkert, at din bolig er koblet på kloaknettet. I så fald har du en bundfældningstank, som vi sørger for at tømme.

Vi er i fuld gang med at lægge separate kloakledninger rundt om i kommunen, så regnvand og spildevand ikke løber i samme ledning. Det gør vi for at undgå, at renseanlæggene skal rense regnvand og for at undgå, at de oversvømmelser , der kan opstå, når det regner meget, ikke indeholder spildevand.

En medarbejder viser renseanlægget til tre børn