Gå til indhold

Hårdhed og blødgøring

Drikkevand varierer i hårdhed alt efter hvor det kommer fra. Hårdheden er et udtryk for indholdet af magnesium og calcium i vandet. Vandets hårdhed har bl.a. betydning for, hvordan du skal dosere vaskepulveret i vaskemaskinen, og nye opvaskemaskiner skal ofte indstilles efter vandets hårdhed.

I Skanderborg Forsyning bliver vi jævnligt spurgt, om vi kan fjerne kalken fra vandet, inden det når ud til forbrugerne. Her kan du læse om, hvilke fordele og ulemper der er ved at blødgøre drikkevandet centralt. 

Så simpel behandling som muligt
Skanderborg Forsyning har fem vandværker, hvor vi producerer drikkevand ud fra grundvand. På vores vandværker behandler vi grundvandet så simpelt som muligt, inden vi pumper det ud til forbrugerne. Det gør vi for så vidt muligt at bevare vandets naturlige sammensætning af kemi og mineraler. Indholdet af kalk er moderat i det drikkevand, som Skanderborg Forsyning leverer. Vores hårdhedsgrad er mellem 13 og 19 ˚dH på Skanderborg Forsynings vandværker sammenlignet med 25-30˚dH hos HOFOR i København, der i øjeblikket er ved at introducere blødgøring, så hårdheden sænkes til 10-12 ˚dH.

Fordele og ulemper ved blødgøring
Det er muligt at blødgøre drikkevandet centralt på vandværkerne eller hos den enkelte forbruger, dog medfølger blødgøring både fordele og ulemper. Fordelene er f.eks. mindre slid på hvidevarer, minde kalk på badeværelset og færre kalkudfældninger. Ulemperne kan være dårligere tandsundhed samt ændret vandkemi i drikkevandet, afhængig af blødgøringsmetode. 

Vi følger udviklingen
Blødgøring på vandværkerne er en relativ kompleks proces, fordi det kræver nye anlæg samt brug af betydelige mængder kemikalier. Det vil betyde en stigning i omkostningerne til produktionen af drikkevandet. Skanderborg Forsyning ønsker fortsat at gøre brug af så simpel vandbehandling som muligt. Vi vurderer, at der ikke opnås en tilstrækkelig effekt ved at reducere kalkindholdet i drikkevandet fra Skanderborg Forsynings vandværker med de nuværende muligheder set i lyset af de omkostninger, der er forbundet med blødgøringen. Vi vil fortsat følge den teknologiske udvikling inden for området og erfaringer fra andre forsyninger i forhold til blødgøring i drikkevandet.