Vand hældes i et glas

Hårdhed
og blødgøring
af drikkevand

I Skanderborg Forsyning bliver vi jævnligt spurgt, om vi kan fjerne kalken fra vandet, inden det når ud til forbrugeren, også kaldet blødgøring. Skanderborg Forsyning ønsker at gøre brug af så simpel vandbehandling som muligt, og blødgøring på vandværkerne er en relativ kompleks proces. Dette skyldes, at blødgøring kræver nye anlæg og anvendelse af betydelige mængder kemikalier. Blødgøring vil medføre en stigning i omkostningerne til drikkevandsproduktionen, og i sidste ende en prisstigning for forbrugeren.

Så simpel behandling som muligt
På vores vandværker behandler vi grundvandet så simpelt som muligt, inden vi pumper det ud til forbrugerne. Det gør vi for at bevare vandets naturlige sammensætning af kemi og mineraler. Indholdet af kalk er moderat i det drikkevand, som Skanderborg Forsyning leverer, idet vores hårdhedsgrad ligger mellem 9 og 18 ˚dH. 

Vi følger udviklingen
For nuværende er det er vores vurdering, at den effekt man vil opnå ved at reducere hårdheden på Skanderborg Forsynings vandværker, ikke er stor nok til at opveje de omkostninger, der vil være forbundet med blødgøringen. Vi følger hele tiden den teknologiske udvikling inden for området, samt de erfaringer andre forsyninger gør sig i forhold til blødgøring.

Vand fra vandhanen plasker i et glas

Hårdhedsgraden på vores vand

Skanderborg inkl. industriområdet og Vrold
Fredensborgværket ca. 18 dH (hårdt)

Gram by til og med Skovvej
Gramværket ca. 9 dH (middelhårdt)

Stilling by og industriområde
Stillingværket ca. 11 dH (middelhårdt)

Herskind og Skivholme
Herskindværket ca. 12 dH (middelhårdt)

Voerladegård
Voerladegårdværket ca. 12 dH (middelhårdt)

Ovenstående analysetal er fra februar 2023. Du kan løbende følge med i vores analyser af vandets hårdhed på det enkelte vandværks underside, eller i GEUS' nationale boringsdatabase Jupiter (link åbner i ny fane).

Om vands hårdhed

Hårdheden af vand er et udtryk for indholdet af magnesium og calcium, og det har bl.a. betydning for, hvordan man skal dosere vaskepulveret i vaskemaskinen, ligesom nye opvaskemaskiner ofte skal indstilles efter vandets hårdhed.

Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. I Danmark måles hårdheden i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte).

1 °dH svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter.