Organisation og bestyrelse

Skanderborg Forsyning A/S er ejet af Skanderborg Kommune.

Generalforsamlingen udøver aktivt ejerskab gennem en ejerpolitik for selskabet, mens bestyrelsen fastlægger virksomhedens strategi. 

Direktionen planlægger gennemførelsen af strategien i samråd med bestyrelsen, samtidig med at Chefgruppen eksekverer strategien i samarbejde med organisationen og samarbejdspartnere.

Eftersom Skanderborg Forsyning A/S er ejet 100 procent af Skanderborg Kommune, er byrådet generalforsamling. Der bliver afholdt generalforsamling en gang om året.

Solopgang over Skanderborg Forsynings hovedbygning

Afdelinger

Den daglige udvikling og drift udføres af chefgruppen og fire forskellige afdelinger:

  • Drift & Projekt, Drikkevand
  • Drift & Projekt, Spildevand
  • Plan & Projekt, Afløbssystemer
  • Økonomi & Administration

Koncernoversigt

Skanderborg Forsyning A/S er et holding- og serviceselskab.

Spildevandsaktiviteter ligger i datterselskabet Skanderborg Spildevand A/S, imens vandforsyningsaktiviteter ligger i datterselskabet Skanderborg Vand A/S.

Tilknyttede aktiviteter på spildevandsområdet ligger i Skanderborg TA Spildevand ApS, et datterselskab i Skanderborg Spildevand A/S, imens tilknyttede aktiviteter på vandforsyningsområdet ligger i Skanderborg TA Vand ApS, et datterselskab i Skanderborg Vand ApS.

Læs de individuelle selskabers vedtægter.

Koncernoversigt over Skanderborg Forsyning A/S og datterselskaber

Bestyrelse

Skanderborg Forsyning ledes gennem en bestyrelse på ni medlemmer. Generalforsamlingen har udpeget fire medlemmer, herunder formand og næstformand. Forbrugerne har valgt to medlemmer og medarbejderne har valgt tre repræsentanter. Bestyrelsen sidder frem til udgangen af 2025.


Gruppebillede af bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsesformand
Martin Frausing Poulsen*

Næstformand
Tommas Leth*

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ole Drøgemüller* 
Birte M. Andersen* 
Benny Nielsen**
Palle Langkjær** 
Stig Jonassen***
Torsten Schriver Niewald*** 
Birthe Dall***

*valgt af generalforsamlingen
**forbrugervalgt
***medarbejdervalgt


Chefgruppe

Ledelsen sker gennem chefgruppen, der består af følgende medlemmer:


Gruppebillede af de fem chefer
Per Grønvald<br><br>

Per Grønvald

Administrerende direktør, CEO
Karin Larsen<br><br>

Karin Larsen

Chef: Drift & Projekt, Drikkevand
Jesper Brix Kjelgaard
Jesper Brix Kjelgaard
Chef: Plan & Projekt, Afløbssystemer
Kristian A. H. Larsen

Kristian A. H. Larsen

Chef: Drift & Projekt, Spildevand
Jeanett Bak Jensen

Jeanett Bak Jensen

Chef: Økonomi & Administration

Ejerpolitik

Skanderborg Kommune ejer Skanderborg Forsyning og udøver sit ejerskab gennem en ejerpolitik.

Redegørelse for god selskabsledelse

Redegørelse for god selskabsledelse i Skanderborg Forsyning 2023.