Din pris på drikkevand og afledning af spildevand

Du betaler både for det vand du bruger, og for at få renset dit spildevand.

Hvis du får vand fra et af de private vandværker i kommunen, opkræver
Skanderborg Forsyning dig kun for håndtering af dit spildevand.

Alle priser er inkl. moms og gælder for et år ad gangen.

Se priser på alle ydelser

Vandpris 2024

19,21 kr. pr. målt m³

hvoraf: 
10,00 kr. udgør selve vandprisen pr. m³
1,25 kr. går til investering i grundvandssikkerhed pr. m³
7,96 kr. udgør statsafgift pr. m³

Fast årligt bidrag til vandforsyningen: 
812,50 kr


Spildevandspris 2024

51,25 kr. pr. målt m³

Fast årligt bidrag pr. spildevandsstik:
875,00 kr.Prisen, du betaler for dit drikkevand og din spildevandsafledning, er sammensat af forskellige afgifter og bidrag.

Drikkevandsprisen dækker både de reelle omkostninger forbundet med at pumpe vandet op, behandle det og sende det ud til dig. Den dækker også udvikling og vedligehold af vandværker og vandledninger, samt beskyttelse af grundvandet.

Spildevandsprisen går til at vedligeholde og udvikle kloaksystemet i Skanderborg Kommune, samt selvfølgelig at rense spildevandet, inden det ledes tilbage til vandmiljøet. Du betaler spildevandstakst efter den mængde drikkevand, du forbruger. Hvis du vil spare på din spildevandsregning, skal du altså gøre det ved at bruge mindre vand. 

Hvis du får vand fra et af de private vandværker i kommunen, får vi oplysningerne om dit drikkevandsforbrug fra dem, for at kunne udregne, hvad du skal betale for spildevand. En lille andel af vores kunder modtager opkrævning fra os på både rent vand og spildevand, selvom de får vand fra et privat vandværk. Det skyldes, at vi hjælper enkelte vandværker med afregning og opkrævning.