Hvor ønsker du at rette henvendelse?

Akut henvendelse

Hvis du oplever akutte problemer med vandforsyningen eller afledning af spildevand, kan du ringe til hovednummeret 87 93 93 93 på alle tider af døgnet.

Hvis du ringer uden for vores åbningstid, vil du kunne taste dig videre til vagttelefonen for enten vand eller spildevand, efter den indledende besked.

Hvis du som forbruger har spørgsmål eller er uenig i vores opkrævning af bidrag eller afgørelser mv. , anbefaler vi, at du i første omgang henvender dig direkte til os hos Skanderborg Forsyning. Vi vil gøre vores bedste for at afklare eventuelle misforståelser eller uoverensstemmelser.

Hvis der ikke kan opnås enighed om det rejste spørgsmål, har du mulighed for at klage til Center for Klageløsning/Forbrugerklagenævnet i henhold til forbrugerklagelovens kapitel 5.

Du kan læse mere om klageprocessen og finde vejledning til indgivelse af klager på www.naevneneshus.dk. Vær opmærksom på, at der er gebyr forbundet med at indsende en klage til nævnet.