Har du problemer med dit vand?

Hvis du ikke er tilmeldt vores sms-service, skal du holde øje med hjemmeside, hvor det tydeligt vil fremgå, hvis vi har været nødt til at lukke for vandet i dit område af hensyn til arbejde på ledningsnettet. Er der ingen information at se, kan du gøre følgende:

  • Tjek om du mangler vand alle steder i huset.
  • Tjek om du mangler både koldt og varmt vand.
    • Skanderborg Forsyning står ikke for opvarmningen af det vand, vi leverer til din ejendom. Skulle du opleve, at du ikke har noget varmt vand, bedes du tjekke dit varmeanlæg eller kontakte en vvs-installatør, som kan kigge på problemet for dig. Modtager du fjernvarme, skal du kontakte dit fjernvarmeselskab.
  • Spørg evt. naboerne, om de også mangler vand.
    • Hvis problemet viser sig kun at gælde din ejendom, bør du kontakte en VVS-installatør. Skanderborg Forsyning har kun ansvar for den del af forsyningen, der leder vandet ud til forbrugerne, samt for den vandmåler, der sidder i dit hus. Hvis naboerne også mangler vand, er problemet derfor forsyningens ansvar. Du bedes kontakte os hurtigst muligt på tlf. 87 93 93 93, da problemet lige kan være opstået. 

OBS! Ring kun, hvis du forsynes fra et af vores fem vandværker. Får du vand fra et af de private værker i kommunen, skal du rette henvendelse til dem direkte.

Skanderborg Forsyning har ansvar for de vandledninger, der leder dit vand fra vandværket og hen til din grund, samt for den vandmåler, der sidder i dit hus. Hvis du mangler tryk på vandet, skal du derfor være opmærksom på, at det kan skyldes kalk i dine egne installationer, enten på din grund eller i din bolig. Det kan imidlertid også skyldes fejl på vandforsyningens ledninger.

Kalk i egne installationer
Hvis der ikke er tryk nok på dit vand, kan det skyldes kalkaflejringer i dine installationer. Tjek også om stophanerne ved din vandmåler er helt åbne, så de ikke delvist blokerer for tilførslen af vand. Du kan få en vvs-installatør til at måle dit vandtryk, og det er også vvs-installatøren, der kan hjælpe, hvis det skulle blive nødvendigt at udskifte rør og stophaner.

Kalk i stikledning
Manglende tryk kan også skyldes kalkaflejringer i den stikledning, som forbinder vores vandledning med dit hus. Stikledningen er en del af dine egne installationer, og det er derfor din vvs-installatør, der kan vurdere, om den trænger til at blive skiftet.

Lavt vandtryk i dit område
Spørg evt. en nabo, om de oplever samme problem med vandtrykket. Skulle for lavt vandtryk vise sig at være et generelt problem i dit område, er det forsyningens ansvar. Er du kunde hos Skanderborg Forsyning, kan du kontakte os på tlf. 87 93 93 93, eller skrive til os ved at klikke på boksen til højre.

Vandet er hvidt
Hvis dit vand er hvidt, skyldes det normalvis luft i vandet. Dette kan forekomme, hvis der er kommet luft i ledningsnettet i forbindelse med reparationsarbejde. Luft i vandet er et forbigående fænomen, der ikke er sundhedsskadeligt. Hvis du fylder et glas med vand, og der er luft i, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af.

Vandet er rødbrunt / uklart
Hvis dit vand er rødbrunt, misfarvet eller uklart, skyldes det sandsynligvis reparationsarbejde på ledningsnettet, som har fået kalk og jern til at løsne sig i rørene. Dette er forbigående, og ikke sundhedsskadeligt. For at få rent vand igen, skal du lade alle vandhaner løbe i 10 minutter. Er det kun dit varme vand, der er misfarvet, skyldes problemet sandsynligvis din varmtvandsbeholder eller tilhørende installationer.

Vandet smager af jern
Efter et større ledningsbrud kan man opleve, at vandet smager af jern. Selvom vi skyller rørene igennem efter et brud, kan der stadig ligge løsnede aflejringer af jern og mangan i røret. Dette er forbigående, og ikke sundhedsskadeligt. For at få rent vand igen, skal du lade alle vandhaner løbe i 10 minutter.

Vandet er grønt
Grønt vand skyldes typisk fejl i fjernvarmeinstallationen. Kontakt din fjernvarmeleverandør eller en VVS-installatør, som kan undersøge sagen for dig.

Få hjælp og find flere svar under

OBS

Når vi afbryder din vandforsyning ifm. reparationer og vedligehold, sker der en ændring af strømforholdene og trykket. Det kan løsne partikler og give afsmag og farve, men der er ingen sundhedsrisiko forbundet med at drikke vandet.

For at få rent vand igen, skal du lade alle vandhaner løbe i minimum 10 minutter, indtil vandet er blevet klart igen. Derved tømmer du stikledningen for stillestående vand, og skyller rørene igennem.

Det anbefales at undgå tøjvask, før vandet er helt klart, så det ikke misfarver tøjet.

Er du tilmeldt vores SMS-service?

En hånd holder en mobiltelefon

Du kan få direkte besked på din mobil, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område. Klik her for at tilmelde dig.