Betalingsoplysninger

Fakturaer til Skanderborg Forsyning A/S skal sendes elektronisk. Vores medarbejdere, som bestiller en vare ved jer, oplyser hvilket EAN-nummer regningen skal faktureres på.

Skanderborg Vand A/S - CVR-nr. 40 97 21 53 / EAN. nr.: 57 90 00 18 99 660

Skanderborg Spildevand A/S - CVR-nr. 40 97 21 45 / EAN. nr.: 57 90 00 18 99 677

Skanderborg Forsyning A/S - CVR. nr.: 32 66 69 06 / EAN. nr.: 57 90 00 18 99 646

Hvis du ikke selv kan sende fakturaer elektronisk, kan du benytte www.virk.dk eller købe servicen, f.eks. hos et scanningsbureau.