En driftsmedarbejder inspicerer et renseanlæg

Vores fem renseanlæg

Skanderborg Forsyning driver fem renseanlæg, som til sammen renser 5,1 milliarder liter spildevand om året.

På renseanlæggene bliver vandet filtreret og renset, inden det bliver ledt ud i naturen.

Projekter og cases

Renseprocessen

Mekanisk rensning er en betegnelse for bortrensning af det fysiske indhold i spildevandet, lige fra større dele, til helt små partikler. Når delene bortrenses, adskilles de i fire grupper; ristegods, sand, fedt og slam.

Biologisk rensning er en betegnelse for den rensning af spildevandet der sker, når mikroorganismer omsætter affaldsstofferne i spildevandet og samler det i slammet. Affaldsstofferne udgøres af organisk stof, kvælstof og fosfor.

Kvælstof og fosfor er forurenere, og derfor er det vigtigt at rense dem bort fra spildevandet på renseanlægget.

Den sidste rest fosfor kan ikke renses bort af bakterier, og derfor tilsættes jernklorid til sidst i renseprocessen, hvilket binder overskydende fosfor til slammet.

Skanderborg Centralrenseanlæg

Luftfoto af Skanderborg Centralrenseanlæg

Døjsøvej 1
8660 Skanderborg

Skovby Renseanlæg

Luftfoto af Skovby Renseanlæg

Præstbrovej 30, Herskind
8464 Galten

Ry Renseanlæg

Luftfoto af Ry Renseanlæg

Silkeborgvej 36
8680 Ry

Hørning Renseanlæg

Luftfoto af Hørning Renseanlæg

Brogårdsvej 6
8362 Hørning

Gl. Rye Renseanlæg

Luftfoto af Gl. Rye Renseanlæg

Engvej 5B
8680 Ry