Gå til indhold

Vi renser 2,4 milliarder liter spildevand om året

På renseanlæggene bliver vandet filtreret og renset, inden det bliver ledt ud i naturen som rent spildevand.

Vi renser vandet på tre måder:

  • Mekanisk rensning: Spildevandet ledes igennem et filter, der fungerer som en si. Mekanisk rensning kan også betyde, at tunge partikler samles på bunden ved iltning af vandet – eller fx fedt samles på toppen ved at vandet står stille

  • Kemisk rensning: Ved at tilsætte stoffet jernklorid til spildevandet, kan fosfor bindes i slammet på bunden

  • Biologisk rensning: Bakterier æder det organiske materiale i spildevandet og binder det i slammet


Under rensningen udskiller vi forskellige stoffer fra vandet:

  • Større urenheder, der køres til forbrænding

  • Sand, der bruges til fx at anlægge veje

  • Fedt, der bruges til biogas

  • Fosfor og kvælstof, der samles i presset slam, der kan bruges som gødning på marker

 

Skanderborg Forsyning driver fem renseanlæg:

 


Centralrenseanlægget, Skanderborg

Døjsøvej 1
8660 Skanderborg


Skovby Renseanlæg

Præstbrovej 30
Herskind
8464 Galten

Ry Renseanlæg

Silkeborgvej 36
8680 Ry


Hørning Renseanlæg

Brogårdsvej 6
8362 Hørning

Gl. Rye Renseanlæg

Engvej 5B
8680 Ry