Gå til indhold
Driftsforstyrrelse

Kære Vandforbruger,

Vi oplever i øjeblikket driftsforstyrrelser, som potentielt påvirker dit forsyningsområde i og omkring Højvangen.
Vi er i gang med at danne os et overblik over omfanget.
Så snart vi har lokaliseret området, vil de berørte forbruger få nærmere besked.

Du kan følge driftsforstyrrelser på vores hjemmeside
www. skanderborgforsyning.dk

Vi beklager ulejligheden

Venlig hilsen
Skanderborg forsyning

Vandkvalitet og analyser

Skanderborg Forsyning leverer rent drikkevand til kunder i Skanderborg, Vrold, Stilling, Voerladegård, Gram og Herskind-Skivholme-området.

Forsyningen foregår fra fem vandværker og gennem mere end 290 kilometer hovedledning. Vi analyserer vandet løbende og holder øje med, at det lever op til alle gældende kvalitetskrav. Vi udtager nu flere analyser, end myndighederne kræver af os, for at værne om vores forbrugeres tillid til drikkevandskvaliteten.

Skanderborg Forsyning er desuden certificeret i ISO 22000 om fødevaresikkerhed med henblik på eliminering eller reduktion af risici i vandforsyningen.

Du kan se et kort med flere oplysninger, bl.a om indvindingsoplande, beskyttelseszoner m.m. på Skanderborg Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue). 

Godt 50 gange om året bliver der taget en prøve af vores drikkevand og sendt til analyse på et laboratorium. Prøverne indsamles både fra de enkelte boringer, fra vandværkerne og forskellige steder rundt i vandledningerne. Hver enkelt vandprøve bliver analyseret for indholdet af en lang række forskellige stoffer. 

Hvis prøverne viser, at grænseværdierne for skadelige stoffer i vandet er overskredet, får vi besked med det samme. Så tager vi vandet fra den pågældende boring ud af vandforsyningen, til vi har fundet årsagen og løst problemet. Vandforsyningen er nemlig anlagt, så vi kan lukke for de forskellige boringer, værker eller ledninger - og stadig sørge for vand til kunderne.

De mange analyser er din garanti for, at dit drikkevand er rent og sundt. 

Hvis analyserne viser overskridelser af grænseværdierne, lægger vi i fællesskab med kommunen en plan for, hvordan vi løser problemet og informerer vores kunder. 
Vi kan skifte mellem boringer og vandværker, så vi kan udelukke kilden til forureningen fra den øvrige vandforsyning. 

Når vi analyserer vandet, holder vi blandt andet øje med:

Bakterier:
Vi måler blandt andet for coliforme bakterier, E-coli og kimtallet, der er et mål for det samlede antal bakterier i vandet. Colibakterier kan stamme fra en forrådnelsesproces i jorden, utætte kloakrør eller afføring fra mennesker og dyr. Bakterierne er i sig selv ikke sygdomsfremkaldende, men de kan indikere sygdomsfremkaldende bakterier i vandet. Hvis vi støder på bakterierne i vores vand, sender vi straks en meddelelse ud til vores kunder med fx besked om, at koge vandet, inden det bliver brugt i husholdningen.

Jern og mangan: 
I mange vandprøver kan du se tal for jern- og manganindhold. Metallerne er ikke sundhedsskadelige, men de kan have indflydelse på vandets farve, smag og lugt. 

I Danmark er grundvandet en værdifuld ressource, men dets kvalitet er ikke en selvfølge. Vi bor oven på vores drikkevand, og derfor er vi alle ansvarlige for at beskytte det. Der er ting vi kan gøre i vores hverdag som er med til at sikre, at fremtidige generationer også har adgang til rent vand, f.eks.:

  • Undgå sprøjtegifte i haven, i indkørslen og på fortovet. 
    Sprøjtemidler ender i grundvandet. Ikke mindst dem, der bliver brugt i haverne, hvor doseringen tit er lidt mere rundhåndet.

  • Aflever kemikalier, maling og olie på genbrugspladsen.
    De skadelige stoffer i f.eks. maling og olie kan sive ned i grundvandet. Du kan aflevere malingrester, brugt motorolie og andre stoffer på genbrugspladsen, hvor det bliver behandlet uden risiko for at ende i drikkevandet.

  • Spar på vandet. 
    Selvom vi i Skanderborg Kommune bor oven på nogle store vandreserver, er der ingen garanti for, at vi bliver ved med at have drikkevand nok. Derfor kan dit forbrug i dag få betydning for de kommende generationers adgang til drikkevand i fremtiden.

Skanderborg Kommune har desuden udarbejdet vandbeskyttelsesplaner, som udpeger forskellige områder, der skal tages ekstra hånd om. Vandbeskyttelsesplanerne findes her, under menupunktet 'Planer for grundvandsbeskyttelse'.

Du kan se aktuelle analyser ved at klikke ind på de fem vandværker: