Gå til indhold

Om os

Vi vil være landets mest moderne forsyningsvirksomhed. Gennem innovation og samarbejde vil vi være med til at skabe fremtidens forsyning - til gavn og glæde for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S blev etableret den 1. januar 2010. Virksomheden står for drift og anlæg af den tidligere offentlige vandforsyning og spildevandsforsyningen i Skanderborg Kommune. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er 100 % ejet af Skanderborg Kommune.

Vandforsyningen
Vandforsyningen producerer årligt ca. 1 mio. m3 drikkevand, der leveres til ca. 6.000 kunder gennem 226 km hovedledninger. Produktionen sker på 5 vandværker, og drikkevand leveres til Skanderborg, Vrold, Stilling, Gram og Herskind-Skivholme-området.

Spildevandsforsyningen
Spildevandsforsyningen behandler årligt ca. 2,4 mio. m3. Herudover afleder vi regnvand og vejvand. Det sker gennem 176 km fælles kloakledninger og 24 km fælles trykledninger og 305 km regnvandsledninger, 283 km spildevandsledninger og 58 km trykledninger, 65 bygværker, 291 udløb, 140 større pumpestationer, 22 minipumpestationer, 102 regnvandsbassiner, 7 sparebassiner og i alt 6 renseanlæg i hele Skanderborg Kommune.

Projekt & Udvikling
Vi står for projektledelsen på en lang række klimaprojekter, saneringsprojekter, innovationsprojekter og forskellige andre projekter, hvor vi arbejder tæt sammen med forskellige partnere. Mange af projekterne er helt tæt på kundernes hverdag og hjem. 

Økonomi & Management
I afdelingen håndterer vi virksomhedens økonomi og administrative opgaver.