Gå til indhold

Om os

Vi vil være landets mest moderne forsyning. Gennem innovation og samarbejde vil vi være med til at skabe fremtidens forsyning - til gavn og glæde for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Kerneopgaven for Skanderborg Forsyning er at levere drikke­vand af høj kvalitet og rense spildevand med omtanke og ansvarlighed for mennesker, samfund og natur. Samtidig medvirker forsyningen til miljø­forbedringer og klimatilpasning med nytænkende anlægs­projekter i samarbejde med vores ejer, Skanderborg Kommune.

Vores stræben efter de bedste løsninger skaber et højt kvalifi­ceret, tværfagligt miljø og unik­ke muligheder for inspirerende, professionel udvikling i samspil med dygtige kolleger, samar­bejdspartnere og forbrugere.

Vi er stolte af at løse vores opgaver, især når vi løser dem i fællesskaber. Fællesskaber med kommunen, med borgerne og med andre samarbejdspartnere, der deler vores interesse og ansvar for en bæredygtig forsy­ning i fremtiden.

Vi arbejder strategisk og værdibaseret - fordi det giver mening og værdi for kunder og medarbejdere.

Mission

Vi arbejder med miljørigtige løsninger inden for vandforsyning og spildevandshåndtering. Vi leverer drikkevand af høj kvalitet og renser spildevand med omtanke og ansvarlighed for mennesker, samfund og natur.

Vision

Skanderborg Forsyning vil være Danmarks mest moderne vandselskab.
Den målsætning er vi på vej til at realisere med styrket innovation og udvikling i vores værdifulde fællesskaber med samarbejdspartnere og forbrugere.

Synergien i fællesskaberne skaber fremtidens intelligente og bæredygtige vandløsninger i overensstemmelse med FN`s verdensmål.

Vi realiserer vores vision med effektivitet og i respekt for en bæredygtig udvikling i Skanderborg Forsyning.

Vores vision opnås ved opfyldelse af følgende fire indsatsområder:

Ambitiøs miljøindsats
Vi har en klar miljøprofil for hvordan virksomheden agerer, kommunikerer og udvikler forretningen.

Løbende driftsoptimering
Vi har driftsoptimeret inden for alle virksomhedens arbejdsområder, dvs. drift, anlæg og administration.

Værdifulde fællesskaber
Værdifulde fællesskaber skabes i samspil mellem medarbejdere og kunder. Vi skal udnytte vores fundament omkring en høj kundetilfredshed til at skabe stolthed og ejerskab hos kunderne.

Innovative partnerskaber
Virksomheden ser muligheder og udnytter potentialer i anlæg og aktiviteter og derved udvikles virksomheden mod at skabe merværdi for selskabet og interessenterne

Værdier

Skanderborg Forsynings værdigrundlag tager udgangspunkt i en driftssikker forsyning, der er ansvarlig overfor mennesker, samfund og natur, og åben overfor omverdenen.

Når vi arbejder og samarbejder i Skanderborg Forsyning, er en række værdier styrende pejlemærker for vores virke. Kerneværdierne omfatter også samspillet med vores forbrugere og samarbejdspartnere.

Vores værdigrundlag er baseret på følgende kerneværdier:

Faglig dygtighed
Vi vil kendes på, at vores arbejde er af høj kvalitet og er båret af stor, faglig dygtighed. Vi prioriterer og dyrker tværfagligt samarbejde, og betragter dette som fundament for de bedste resultater.

Bæredygtighed
Vi stræber efter at udføre vores kerneopgaver stadigt mere bæredygtigt. Vi tager et stort samfundsansvar, når vi bidrager til udvikling af nye løsninger, der øger
bæredygtigheden i overensstemmelse med FN`s verdensmål.

Innovation
Vi skaber rum for innovation og arbejder målrettet for at understøtte udviklingen af nye løsninger, der øger bæredygtigheden i vores kerneopgaver.

Fællesskaber
Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at vi styrker hele vores virke ved at prioritere samarbejde i værdifulde fællesskaber. Det gælder både internt og med vores
samarbejdspartnere og forbrugere. Fællesskaber giver synergigevinster, og med fælles målsætninger udvikler vi intelligente og bæredygtige løsninger.

Vi stræber hver dag efter at leve op til disse værdier. Værdierne skal være med til at danne rammerne for en professionel virksomhed, der skaber arbejdsglæde, ansvarsfølelse, fællesskab og et godt omdømme i samfundet.

Se også