Gå til indhold

Om os

Vi vil være landets mest moderne forsyningsvirksomhed. Gennem innovation og samarbejde vil vi være med til at skabe fremtidens forsyning - til gavn og glæde for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S blev etableret den 1. januar 2010. Virksomheden står for drift og anlæg af den tidligere offentlige vandforsyning og spildevandsforsyningen i Skanderborg Kommune. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er 100 % ejet af Skanderborg Kommune.

Forsyning & Miljø

Projekt og Processer står for planlægning, optimering og styring af renseanlæg samt gennemførelse af projekter på renseanlæg og pumpestationer.

Drift og Vedligehold varetager styring, drift og vedligehold af virksomhedens renseanlæg, pumpestationer, vandværker og ledningsnet samt vedligeholdelse af bygninger og grøn-ne arealer.

Projekt & Udvikling

Plan og Anlæg står blandt andet for klimatilpasningsprojekter, separeringsprojekter, byggemodninger, vandforsyningsplanlægning og grundvandssikring samt forskellige innovationsprojekter.

Økonomi & Management

Afdelingen står for bogholderi, fakturering og afregning af kunder, drift af administrative IT systemer, løn, virksomhedens regnskab, benchmarking, takster, budgettering og ledelsesrapportering.

Samarbejde og Service sikrer forretnings- og konceptudvikling, fondsansøgninger, marketing, kundekommunikation, brugerinddragelse, arrangementer og intern service.

Stab - Strategisk Udvikling

Stabsfunktionen varetager opgaver vedrørende strategisk kommunikation og branding, strategiske partnerskaber, internationalt samarbejde og funding, strategisk HR, ledelses-koordinering samt assistance for direktion.

Stab - Data & Digitalisering

Denne stabsfunktion arbejder med dataudviklingsprojekter, datastrukturering og -sikkerhed, indsamling og anvendelse af realtidsdata, Geografisk Informations System (GIS), ledningsregistrering (LER) og matrikulære forhold.

Den daglige ledelse varetages af direktøren og afdelingscheferne (Chefgruppen) i samspil med team- og fagledere (Plangruppen).

Se også