Gå til indhold

Om os

Vi vil være landets mest moderne forsyning. Gennem innovation og samarbejde vil vi være med til at skabe fremtidens forsyning - til gavn og glæde for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Kerneopgaven for Skanderborg Forsyning er at levere drikke­vand af høj kvalitet og rense spildevand med omtanke og ansvarlighed for mennesker, samfund og natur. Samtidig medvirker forsyningen til miljø­forbedringer og klimatilpasning med nytænkende anlægs­projekter i samarbejde med vores ejer, Skanderborg Kommune.

Vores stræben efter de bedste løsninger skaber et højt kvalifi­ceret, tværfagligt miljø og unik­ke muligheder for inspirerende, professionel udvikling i samspil med dygtige kolleger, samar­bejdspartnere og forbrugere.

Vi er stolte af at løse vores opgaver, især når vi løser dem i fællesskaber. Fællesskaber med kommunen, med borgerne og med andre samarbejdspartnere, der deler vores interesse og ansvar for en bæredygtig forsy­ning i fremtiden.

Se også