Er din kloak stoppet til?

Hvad gør man, hvis vandet ikke vil løbe i kloakken? Her på siden finder du svar på, hvordan du håndterer problemer med din spildevandsafledning.

Hvis vandet løber langsomt ud af afløbet i din vask, bruser eller toilet, kan det være fordi kloakken er stoppet til. Det kan også skyldes, at selve afløbet eller vandlåsen er tilstoppet og skal renses. Hvis alle afløb i huset fungerer dårligt, er problemet højst sandsynligt et sted i kloakken.

Hvis du vurderer, at din kloak er stoppet, skal du starte med at kigge i din skelbrønd. Den er typisk placeret yderst på din grund, måske i fortovet eller i vejen. Læg mærke til hvor vidt:

Skelbrønden er fuld af vand
Hvis skelbrønden er fuld af vand, betyder det højst sandsynligt, at kloakken er tilstoppet i den del, der kommer efter skelbrønden. Den del af kloakken er vores ansvar, og du bedes derfor kontakte Skanderborg Forsyning, så vi hurtigst muligt kan udbedre problemet.

Skelbrønden er tom
Hvis skelbrønden er tom, er problemet lokaliseret et sted i rørene før skelbrønden, dvs. i dine egne kloakinstallationer. Mange mindre tilstoppelser kan afhjælpes ved at rense med et såkaldt rensebånd eller spule vand igennem kloakken med en almindelig haveslange. Du skal kontakte en autoriseret kloakmester, hvis du ikke kan afhjælpe problemet ved egen hjælp.

OBS: Vær opmærksom på, at en autoriseret kloakmester IKKE må rense forsyningens kloakledninger uden at kontakte Skanderborg Forsyning først. Forsyningens ledninger er dem, der ligger uden for din grund, efter skelbrønden. Hvis kloakmesteren renser forsyningens kloakledninger uden først at rette henvendelse, er det dig som grundejer, der er forpligtet til at betale for rensningen af dem.

Kloak og afløb, der ligger inden for din grund, er dit eget ansvar. Al renovering og vedligehold skal derfor ske for egen regning.

Den offentlige del af kloakken, som ligger efter skelbrønden, er Skanderborg Forsynings ansvar. Du kan læse mere på vores side Hvem ejer kloakken?

Hvis du oplever gentagne tilstoppelser, er det tegn på, at der er fejl i dine afløbsinstallationer. Du bør kontakte en autoriseret kloakmester, som kan efterse og evt. udbedre dine kloakinstallationer.

Brud på kloakrør
Opdager du et brud på et kloakrør i vejen eller på andre arealer, bedes du kontakte os hurtigst muligt på tlf. 87 93 93 93.

Brud på stikledning
Er bruddet opstået på den del af kloakledningen, som tilhører din grund, er det dit eget ansvar at reparere skaden, og du skal kontakte en autoriseret kloakmester.