Stikprøvekontrol af vandmålere i drift

Der er opsat et myndighedskrav om, at vandmålere efter 9 år skal testes på deres nøjagtighed. Kravene er opstillet for at sikre forbrugernes tillid til, at afregning af vandforbrug foregår retfærdigt og på betryggende vis.