Gå til indhold

Målerudskiftning ifm. stikprøvekontrol

Et udvalg af vores fjernaflæste vandmålere bliver for tiden udtaget til stikprøvekontrol. Læs med her, hvis du har modtaget brev om, at din vandmåler skal skiftes.

Det er ved at være ni år siden, at de første fjernaflæste målere blev sat op hos vores forbrugere.

Da det er et myndighedskrav, at målerne kontrolleres løbende, vil udvalgte målere blive udskiftet for at indgå i en stikprøvekontrol. Kontrollen foretages for at sikre, at målerne fungerer korrekt. 

Ca. 200 forbrugere har i løbet af november måned modtaget et brev fra Hørning Installation om, at de skal have foretaget målerudskiftningen. I brevet vil det fremgå, hvornår montøren kommer forbi. Målerudskiftningerne foretages i løbet af hele december måned. 

Den nye måler, du får installeret, beholder du - installatøren kommer med andre ord kun forbi en gang. Som forbruger vil du kun blive gjort bekendt med resultatet af stikprøven, hvis din gamle måler mod forventning ikke består kontrollen. 

OBS! Som forbruger bedes du kontrollere din målerinstallation forud for besøget. Læs mere om hvordan du gør her.