Legeområde på Højvangens Torv

Klimatilpasning af Højvangens Torv

Da man separatkloakerede området medførte det, problemer kunne opostå med regnvand på terræn på grund af ekstremregn.

Derfor har man efterfølgende klimatilpasset i områderne omkring Højvangens Torv langs de kommunale veje Poul La Cours Vej og H. C. Andersens Vej, de private veje Christen Kolds Vej og N.F.S. Grundtvigs Vej samt de kommunale stier Digterstien og Skolestien.

Klimasikringen omfatter håndtering af overfladevand ved ekstremregn, ved at afskære de naturlige strømningsveje og skabe vandkorridor ud fra byområdet.

Højvangens Torv
Stisystem ved Højvangens Torv

Det skete der

Vi har lavet profilen af af veje og stier om, hævet kantsten og placeret vejbump. Med projektets gennemførelse forventer vi et serviceniveau, der kan håndtere en 100-års regnhændelse, dvs. en hændelse, der rent statistisk kun sker en gang hvert hundrede år.

Højvangens Torv ved solopgang