Gå til indhold

Klimasikring på Tippethøj

Grundet de stadigt tiltagende regnmængder og klimahændelser på Tippethøj har Skanderborg Byråd udpeget Tippethøj som et område, der skal klimasikres. På vegne af Skanderborg Kommune står vi for gennemførelsen af projektet.

Permanent løsning

Udfordringen ved "Klimaprojekt Tippethøj" er at finde en permanent løsning, der sikrer, at der ikke opstår skader på ejendomme ved klimahændelser som f.eks. skybrud. Tippethøj ligger lavere i terrænet end de omkringliggende arealer, derfor skal løsningen kunne håndtere det regnvand, der strømmer til Tippethøj fra de højere beliggende arealer.

Det skal der ske

Som første led i projektet vil Geopartner A/S foretage opmålinger af terrænet på veje og fællesområder på Tippethøj. Ud fra opmålinger og beregninger af vandmængderne der strømmer til området, vil Skanderborg Forsyning i samarbejde med Landskabsarkitekt Terranova udarbejde et oplæg og en skitse til, hvordan udfordringen kan løses. De input, der komme fra afholdte møder med grundejere i løbet af 2015/16, vil så vidt muligt blive indarbejdet i løsningen.

Dernæst ønsker Skanderborg Forsyning at gå i dialog med de grundejere, der kan være nødvendige at inddrage som en del af løsningen.

 

For yderligere info kontakt:

  • Stig Jonassen
    Ingeniør

    Tlf. 87 93 93 65

    Mail: sj@skanderborgforsyning.dk