Gå til indhold

Klimatilpasningsprojekter i Skanderborg Kommune

Skanderborg Forsyning er i gang med en række anlægsprojekter, som skal løse de problemer, som opstår på grund af de større regnmængder, der vil ramme os i fremtiden.

Det eksisterende kloaknet kan ikke følge med, når et skybrud rammer, så der er brug for at nytænke hvordan vi leder regnvand væk fra vores byer.

Men regn kan også give værdi og oplevelser for dem, der bor i og bruger byerne. Derfor vil vi gerne indrette vores regnvandsløsninger, så de både kan bruges af børn og voksne og forebygge oversvømmelser.

Fællesbetegnelsen for projekterne er ”klimaprojekter”. Læs mere om de projekter, der er undervejs i Skanderborg Kommune.