Gå til indhold
Planlagt afbrydelse

Kære vandforbruger,

Som tidligere meddelt skulle vi have lukket for vandet i dag d. 18-05-2022.
Da der er opstået uforudsete udfordringer, har vandforsyningen ikke været afbrudt i dag, men vil finde sted i morgen.
Derfor er vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i Skanderborg . Området omkring Skanderborg: Bakkevej, Gormsvej, Søbakken, Søvejen, Thyrasvej vil være uden vand torsdag d. 19. maj kl. 08:00, fordi vi reparerer forsyningsnettet.
Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 14:00.
Vi beklager ulejligheden.
Med venlig hilsen
Skanderborg Forsyning

Indtast måleraflæsning

Langt de fleste vandkunder hos Skanderborg Forsyning har fået en fjernaflæst måler. Det betyder, at de ikke længere selv skal indtaste deres forbrug. Men nogle kunder - især erhvervskunder - har stadig en måler, der ikke kan fjernaflæses, og de skal indtaste vandforbruget en gang om året.

Fjernaflæst måler

Hvis din vandmåler ligner den, du ser på billedet herover, har du en digital, fjernaflæst måler, og så skal du ikke tænkte på at indberette dit vandforbrug. Vi kan aflæse din måler fra vores bil, som ind imellem kører rundt i dit område og samler data ind fra alle målerne i området.

Det er dog stadig en god idé at holde øje med måleren, så du opdager eventuelle utætheder i installationerne, inden det går ud over din vandregning. 

 

Vandmåler der ikke kan fjernaflæses

Hvis du har en vandmåler, der ligner den på billedet herover, har du en "vingehjulsmåler", som fungerer mekanisk og ikke digitalt. Den type målere kan vi ikke fjernaflæse, så du skal selv aflæse og indtaste dit vandforbrug en gang om året. 

Når du indtaster din aflæsning, skal du bruge dit kundenummer og dit måler- eller fakturanummer. Du finder numrene på din regning - se mere her