Indtast din måleraflæsning

Langt de fleste vandkunder hos Skanderborg Forsyning har fået en fjernaflæst måler.
Det betyder, at de ikke længere selv skal indtaste deres forbrug.

Enkelte har stadig en måler, der ikke kan fjernaflæses, og de skal selv indtaste vandforbruget i vores selvbetjening ved årsskiftet.

Hvis vi skal bruge en aflæsning fra dig, vil du modtage besked i løbet af december, enten på mail, i e-boks eller i din postkasse. Måleraflæsningen skal indtastes i vores selvbetjening MinForsyning.

En tændt vandhane

Fjernaflæst måler

En fjernaflæst vandmåler

Hvis din vandmåler ligner den, du ser på billedet herover, har du en digital, fjernaflæst måler, og så skal du ikke tænkte på at indberette dit vandforbrug. Vi aflæser din måler for dig over antenne, eller med vores biler, der kan opfange målernes signal når de kører gennem dit område.

Vandmåler der ikke kan fjernaflæses

En vandmåler, som ikke kan fjernaflæses.

Hvis du har en vandmåler, der ligner den på billedet herover, har du en "vingehjulsmåler", som fungerer mekanisk og ikke digitalt. Den type målere kan vi ikke fjernaflæse, så du skal selv aflæse og indtaste dit vandforbrug ved årsskiftet.