Gå til indhold

Flytning

Når du flytter, skal du sørge for at få aflæst din vandmåler og indsendt oplysningerne til os. Ellers kan du risikere at skulle betale for et vandforbrug, der ikke er dit.

Den dag, du overdrager nøglerne til den nye beboer, vil det være en god idé for begge parter at aflæse vandmåleren sammen.

Udflytning

Hvis du sælger et hus, er det dit ansvar som sælger at få indsendt oplysninger om måler, forbrug og ny ejer, så vi kan lave en flytteafregning til dig. Dette gælder også hvis du sælger gennem en ejendomsmægler. Du hæfter selv for regningen, indtil vi har modtaget oplysningerne fra dig.

Hvis du flytter fra en lejebolig, skal du afregne forbruget direkte med din udlejer. 

Indflytning

Når du flytter ind i en bolig, er det en god idé at aflæse vandmåleren sammen med sælger eller udlejer.

Her på hjemmesiden kan du blandt andet få overblik over priser, vandkvalitet, dit forbrug og dine regninger.

Log på "Min forsyning" her for at følge dit forbrug. 

Ombygning
Hvis du planlægger ombygninger af boligen, skal du være opmærksom på, at du skal bruge en autoriseret vvs-installatør til at lave ændringer på dit vandsystem.

Du ejer og har ansvar for vandledningen fra skel - også den del af ledningen, der ligger under jorden. Vi ejer måleren.

Du har også ansvaret for kloakledningen fra skelbrønden og ind i huset. Men selv om det er dine ledninger, må du ikke selv lave om på ledningerne. Det skal gøres af en autoriseret installatør.

De ændringer, installatøren laver på ledninger og samlinger, der ligger i jorden, skal vi godkende, inden I dækker udgravningen til.