Gå til indhold

Drikkevandsprojekter

Skovrejsning i Anebjerg beskytter vores vand  


Anebjerg Skov er en ny, østjysk skov rejst oven på en af Skanderborg Kommunes uudnyttede grundvandsressourcer. Skovrejsning i et tæt bebygget og befolket område som Skanderborg er ikke kun en gevinst for fremtidens drikkevand, men gør også gavn for dyrelivet og giver adgang til bynære naturoplevelser.

Ny vandmåler opdager lækager


Skanderborg Forsyning og Børkop Vandværk har under samarbejde med Kamstrup testet en ny vandmåler, som gør det lettere at finde lækager på ledningsnettet. Samarbejdet har givet helt ny viden om lyd og støj fra lækager og brud på vandledninger.