Sektionering af ledningsnettet

Sektionsstationer, der er klar til at blive sat i jorden

I 2022 etablerede Skanderborg Forsyning sektionsstationer i Vrold hhv. i Stilling. Sektionsstationerne er placeret på Søvejen i Stilling og på Vrold Tværvej

Skanderborg Forsyning er i gang med at sektionere ledningsnettet, hvilket betyder, at ledningsnettet afgrænses i områder, som forsynes igennem sektionsstationer. Sektionsstationerne opsamler vigtige data bl.a. måles flowet ind i sektionerne, hvilket kan udnyttes til at vurdere vandtabets størrelse samt vandtabets udvikling i de enkelte sektioner. Dermed er sektioneringen et afgørende værktøj til hurtigt at opdage nye lækager, hvorved Skanderborg Forsyning målrettet kan arbejde med at bibeholde et lavt vandtab på ledningsnettet.

En anden fordel ved at sektionere ledningsnettet er, at skulle der opstå en forurening på ledningsnettet i én sektion, så kan forureningen ikke sprede sig til det øvrige ledningsnet. Derved minimeres antallet af forbrugere som berøres af forureningen.

Sektionsstationer, der er klar til at blive sat i jorden