Illustrativt: en dame sidder ved sin bærbare computer

Alt om din regning og betaling

Her kan du læse mere om hvordan du betaler, og hvordan du forstår din regning.

Du får to regninger om året fra Skanderborg Forsyning – en i februar og en i august.
Der er forskellige måder, du kan modtage og betale din regning på, og hvis du tilmelder din regning til Betalingsservice eller digital post, kan du spare gebyrer. Du kan også tilmelde din e-mailadresse så du får besked, når der ligger en faktura klar i MinForsyning.

Hvis du tilmelder din regning til Betalingsservice, bliver den betalt automatisk. Servicen er gratis. Du kan tilmelde dig Betalingsservice i vores selvbetjeningsløsning MinForsyning, eller i din netbank. 

Du modtager som udgangspunkt den første regning med posten, og herefter er det muligt at tilmelde regningsmodtagelse til digital post eller betalingsservice. Hvis du fortsat ønsker at modtage dine regninger med posten, skal du ikke foretage dig noget, men vær opmærksom på, at der vil blive opkrævet et administrationsgebyr på alle efterfølgende regninger. Du finder satserne for gebyrer i vores takstblad.

I vores selvbetjening MinForsyning kan du desuden tilmelde din emaildresse, så du får besked, når der er kommet en regning.

Du kan vælge at få din regning sendt til din e-Boks. Hvis du ønsker dette, skal du selv tilmelde regningen til den digitale postkasse, du bruger. 

Først skal du give Skanderborg Forsyning samtykke til brug af dit CPR-nr. Dette gør du ved at gå ind i vores selvbetjening MinForsyning og finde menupunktet ”Min profil”. 

Herefter skal du logge på e-boks for at tilmelde regningen. Når tilmeldingen er gået igennem, vil du fremover modtage din regning digitalt og spare det gebyr, det koster at få regningen tilsendt med almindelig post.

Vær opmærksom på, at regningen IKKE bliver betalt automatisk, hvis du modtager den digitalt. Den skal stadig betales over Betalingsservice (PBS) eller manuelt, f.eks. i din netbank.

Se også

Du modtager to regninger om året fra Skanderborg Forsyning:

 • Februar – afregning og 1. aconto
  Hver februar måned modtager du en regning, hvor dit faktiske forbrug i det foregående år opgøres på første side. 
  På samme regning finder du første acontobetaling for det nye år, som dækker dit forventede forbrug det 1. halvår. Du finder den på side to – eller på bagsiden.

 • August – 2. aconto
  Din anden regning modtager du i August, og den dækker dit forventede forbrug for 2. halvår. 

De regninger du modtager består af en eller flere af disse poster:

 • Vandforbrug
  Forbrug af rent vand omfatter det vand, du får gennem vandhanen eller bruger til toilet, bad, tøjvask, havevanding m.m. Med udgangspunkt i dit forbrug betaler du også for investering i grundvandssikkerhed samt afgift til staten. Derudover betaler du et fast årligt bidrag.
   
 • Vandafledning - afledning og rensning af dit spildevand
  Vandafledning omfatter alt det vand, du har brugt, som Skanderborg Forsyning afleder igennem kloakken og behandler på renseanlægget. Beregningen af vandafledning følger som udgangspunkt dit forbrug af rent vand, dvs. den mængde, der aflæses på din vandmåler. Du betaler desuden et fast årligt bidrag per spildevandsstik. De fleste private husstande har et enkelt spildevandsstik – dét sted, hvor din kloakledning kobler sig på vores system.

Øvrige omkostninger

Hvis din regning indeholder øvrige omkostninger, vil de fremgå nederst i afregningen. Det kan f.eks. være det gebyr, du betaler for at få tilsendt regningen med brev, eller hvis regningen du har modtaget, er en rykker. 
Hvis du har en spildevandstank, som tømmes årligt af en slamsuger, vil du blive opkrævet aconto for tømningen. 


Vores takstblad forklarer priser og øvrige omkostninger i yderligere detaljer.