Gå til indhold

Etablering af minipumpestation

Hvis spildevand fra en ejendom skal løbe langt til kloakken - eller i rør igennem kuperet terræn - kan det være nødvendigt at etablere en minipumpestation.

En minipumpestation pumper spildevandet videre over lange afstande eller højdeforskelle. 

Det er Skanderborg Forsyning, der etablerer og står for minipumpestationen - præcis som var det en skelbrønd. 
Men pumpen i brønden skal bruge strøm, og det trækker vi fra huset på ejendommen. Vi refunderer naturligvis elforbruget. 

Det er grundejeren, der skal få en autoriseret kloakmester til at slutte spildevandsledningen til pumpestationen. Der må ikke føres regnvand til den. 

HUSK at kontakte os, når spildevandsledningerne er sluttet til, inden der sendes spildevand i brønden. Vi monterer først selve pumpen, når vi har en klarmelding fra grundejeren.

Tværsnit af en minipumpestation: Pumpen skal sluttes til ejendommens el-installation.