Voerladegårdværket

Voerladegårdværket set udefra

Kirkedalen 19
8660 Skanderborg

Vandkvaliteten

Voerladegård Vandværk blev pr. 1. januar 2021 fusioneret ind i Skanderborg Forsyning. Fusionen betyder i praksis, at Skanderborg Forsyning har overtaget ansvaret for drift og vedligehold af Voerladegård Vandværks fysiske anlæg og ledninger, samt kundeservice, afregning og nødberedskab. Dette har bl.a. medført nye betalingsforhold og nye målere for forbrugere i Voerladegård og omegn.  

Inden vandet pumpes ud til kunderne, bliver det iltet og filtreret gennem sandfiltre for at fjerne jern og mangan. Vandet behandles ikke i øvrigt, og der tilsættes ikke noget til vandet.

Vis målinger af vandets hårdhed. 

Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Vis målinger af jern
Vis målinger af mangan

Ved at holde musen over punkterne på graferne ses oplysninger om den enkelte måling.

Der er ingen overskridelser af grænseværdierne på mikrobiologi. Hvis der sker en overskridelse af grænseværdierne for mikrobiologi, bliver Skanderborg Kommune, der er tilsynsmyndighed, orienteret med det samme. Vi laver i fællesskab en plan for løsning af problemet og information til forbrugerne.

Vis målinger af coliforme bakterier
Vis målinger af E. coli-bakterier
Vis målinger af kimtallet ved 22°

Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Der er ikke fundet PFAS i drikkevandet på dette vandværk.

Vis målinger af PFAS

Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.