Gå til indhold

Voerladegårdværket

Kirkedalen 19
8660 Skanderborg

Voerladegård Vandværk er pr. 1. januar 2021 fusioneret ind i Skanderborg Forsyning. Fusionen medfører bl.a. nye betalingsforhold og nye målere. Du kan læse mere om sammenlægningen her.

Inden vandet pumpes ud til kunderne, bliver det iltet og filtreret gennem sandfiltre for at fjerne jern og mangan. Vandet behandles ikke i øvrigt, og der tilsættes ikke noget til vandet.

Vandkvalitet
Se de seneste vandanalyser fra Voerladegårdværket. 

Hårdhed
Se målinger af vandets hårdhed.
Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om tidspunkt og tal for den enkelte måling.

Jern og mangan
Se målinger af indholdet af jern.
Se målinger af indholdet af mangan.

Mikrobiologisk kvalitet

Der er ingen overskridelser af grænseværdierne på mikrobiologi på Voerladegårdværket. Hvis der sker en overskridelse af grænseværdierne for mikrobiologi, bliver Skanderborg Kommune, der er tilsynsmyndighed, orienteret med det samme, og vi laver i fællesskab en plan for løsning af problemet og information til forbrugerne.

Coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. Hvis de forekommer i drikkevandet tyder det på en forurening fra overfladevand eller jord, hvor de optræder naturligt.
Se målinger af coliforme bakterier

E. coli bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. De stammer fra tarmfloraen hos mennesker og dyr. E. coli og coliforme bakterier er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende, men kan være indikator for sygdomsfremkaldende bakterier.
Se målinger af E. coli-bakterier

Kimtal er mål for bakterier der kan vokse ved 22°C
Se målinger af Kim 22°

Læs også: