Stillingværket

Stillingværket set udefra

Industrivej 26
8660 Skanderborg

Stilling har haft sit eget vandværk siden 1908, hvor man byggede et vandværk og et vandtårn ved jernbanestationen.

Trods flere om- og udbygninger i årenes løb, lykkedes det ikke at få etableret en stabil vandforsyning. Vandværket blev derfor nedlagt, og forsyningen blev overtaget af Skanderborg Kommunale Værker, der byggede værket på Industrivej. Skanderborg Kommunale Værker blev senere til Skanderborg Forsyning.

Stilling- og Gramværkets historie

Stilling Lokalhistorie bragte tilbage i 2009 en skrivelse om de to værkers tilblivelse. 

Vandkvaliteten

Vandkvaliteten er god. Inden vi pumper vandet ud til forbrugerne, renser vi det for jern, mangan og arsen.

Vis målinger af vandets hårdhed. 

Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Vis målinger af jern
Vis målinger af mangan

Ved at holde musen over punkterne på graferne ses oplysninger om den enkelte måling.

Der er ingen overskridelser af grænseværdierne på mikrobiologi. Hvis der sker en overskridelse af grænseværdierne for mikrobiologi, bliver Skanderborg Kommune, der er tilsynsmyndighed, orienteret med det samme. Vi laver i fællesskab en plan for løsning af problemet og information til forbrugerne.

Vis målinger af coliforme bakterier
Vis målinger af E. coli-bakterier
Vis målinger af kimtallet ved 22°

Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Der er ikke fundet PFAS i drikkevandet på dette vandværk.

Vis målinger af PFAS

Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.