Gå til indhold

Stillingværket

Industrivej 26
8660 Skanderborg

Stilling har haft sit eget vandværk siden 1908, da der blev bygget et vandværk og et vandtårn ved jernbanestationen. Trods flere om- og udbygninger i årenes løb, lykkedes det dog ikke at få etableret en stabil vandforsyning. Vandværket blev derfor nedlagt og forsyningen overtaget af Skanderborg Kommunale Værker - senere Skanderborg Forsyning - der byggede værket på Industrivej.

Inden vi pumper vandet ud til forbrugerne, renser vi det for jern, mangan og arsen. 

Vandkvalitet:
Se resultaterne af de seneste vandanalyser fra Stillingværket. 

Hårdhed:
Se målinger af vandets hårdhed. 
Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Jern
Se målinger af jernindholdet.

Mangan
Se målinger af manganindholdet.

Mikrobiologisk kvalitet

Der er ingen overskridelser af grænseværdierne på mikrobiologi.

Coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. Hvis de forekommer i drikkevandet tyder det på en forurening fra overfladevand eller jord, hvor de optræder naturligt.
Se målinger af coliforme bakterier

E. coli bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. De stammer fra tarmfloraen hos mennesker og dyr.
E. coli og coliforme bakterier er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende, men kan være indikator for sygdomsfremkaldende bakterier.
Se målinger af E. coli-bakterier

Kimtal er mål for bakterier der kan vokse ved 22°C
Se målinger af Kim 22°

Hvis der sker en overskridelse af grænseværdierne for mikrobiologi, bliver Skanderborg Kommune, der er tilsynsmyndighed, orienteret med det samme. Vi laver i fællesskab en plan for løsning af problemet og information til forbrugerne.