Gå til indhold

Herskindværket

Ladingvej 16D
8464 Galten

Herskindværket leverer vand til kunderne i Herskind-/Skivholme-området. Det er bygget i 2009.

Inden vi pumper vandet ud til kunderne, gør vi ikke andet end at ilte og filtrere det gennem sandfiltre for at fjerne jern og mangan. Vi tilsætter ikke noget til vandet. 

Vandkvalitet
Se de seneste vandanalyser fra Herskindværket.

Hårdhed
Se målinger af vandets hårdhed. 
Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Jern
Se målinger af indholdet af jern.

Mangan
Se målinger af indholdet af mangan. 

Mikrobiologisk kvalitet

Der er ingen overskridelser af grænseværdierne på mikrobiologi.

Coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. Hvis de forekommer i drikkevandet tyder det på en forurening fra overfladevand eller jord, hvor de optræder naturligt.
Se målinger af coliforme bakterier

E. coli bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. De stammer fra tarmfloraen hos mennesker og dyr.
E. coli og coliforme bakterier er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende, men kan være indikator for sygdomsfremkaldende bakterier.
Se målinger af E. coli-bakterier

Kimtal er mål for bakterier der kan vokse ved 22°C
Se målinger af Kim 22°

Hvis der sker en overskridelse af grænseværdierne for mikrobiologi, bliver Skanderborg Kommune, der er tilsynsmyndighed, orienteret med det samme. Vi laver i fællesskab en plan for løsning af problemet og information til forbrugerne.