Herskindværket

Herskindværket set udefra

Ladingvej 16D
8464 Galten

Herskindværket leverer vand til kunder i Herskind-/Skivholme-området.
Det er opført i 2009.

Vandkvaliteten

Inden vi pumper vandet ud til kunderne, gør vi ikke andet end at ilte og filtrere det gennem sandfiltre for at fjerne jern og mangan, der forekommer naturligt i vandet. Vi tilsætter ikke noget til vandet.

Vis målinger af vandets hårdhed. 

Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Vis målinger af jern
Vis målinger af mangan

Ved at holde musen over punkterne på graferne ses oplysninger om den enkelte måling.

Der er ingen overskridelser af grænseværdierne på mikrobiologi. Hvis der sker en overskridelse af grænseværdierne for mikrobiologi, bliver Skanderborg Kommune, der er tilsynsmyndighed, orienteret med det samme. Vi laver i fællesskab en plan for løsning af problemet og information til forbrugerne.

Vis målinger af coliforme bakterier
Vis målinger af E. coli-bakterier
Vis målinger af kimtallet ved 22°

Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Der er ikke fundet PFAS i drikkevandet på dette vandværk.

Vis målinger af PFAS

Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.