Gramværket

Gramværket blev bygget i 1978. Vandet var i 2014 med i opløbet om at blive kåret som Danmarks mest velsmagende drikkevand.

Gramværket set udefra

Gramvej 39
8660 Skanderborg

Vandkvaliteten

Vandet fra Gramværket gennemgår en simpel vandbehandling, hvor det iltes og filtreres gennem sandfiltre for at fjerne jern og mangan, der forekommer naturligt i vandet.

Vis målinger af vandets hårdhed. 

Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Vis målinger af jern
Vis målinger af mangan

Ved at holde musen over punkterne på graferne ses oplysninger om den enkelte måling.

Der er ingen overskridelser af grænseværdierne på mikrobiologi. Hvis der sker en overskridelse af grænseværdierne for mikrobiologi, bliver Skanderborg Kommune, der er tilsynsmyndighed, orienteret med det samme. Vi laver i fællesskab en plan for løsning af problemet og information til forbrugerne.

Vis målinger af coliforme bakterier
Vis målinger af E. coli-bakterier
Vis målinger af kimtallet ved 22°

Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Der er ikke fundet PFAS i drikkevandet på dette vandværk.

Vis målinger af PFAS

Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.


Stilling- og Gramværkets historie

Stilling Lokalhistorie bragte tilbage i 2009 en skrivelse om de to værkers tilblivelse. 

På Gramværket tilsættes Akdolit, som er et særligt filtermateriale til værkets filtre.

Akdolit fjerner aggressiv kuldioxid (CO2), der forekommer naturligt i grundvandet ved vores boringer i Gram. Aggressiv kuldioxid er ikke sundhedsskadeligt, men kan tære på rør og installationer, både på vandværket, i forsyningsledningerne og hos forbrugeren.

Når vandet kommer igennem filteret med Akdolit, sænkes dets pH-værdi. For efterfølgende at hæve pH-værdien igen tilsættes natriumlud (NaOH), så drikkevandskvalitetskravet på maks. 8,5 pH ved udpumpning overholdes.