Gå til indhold

Gramværket

Gramvej 39
8660 Skanderborg

Gramværket blev bygget i 1978.

Gram-vandet var i 2014 med i opløbet om at blive kåret som Danmarks mest velsmagende drikkevand.

Vandet fra Gramværket gennemgår - som vandet på vores øvrige vandværker - en simpel vandbehandling, hvor vi ilter det og filtrerer det gennem sandfiltre for at fjerne jern og mangan.

På Gramværket tilsætter vi også Akdolit, som er et særligt filtermateriale til vores filtre. Akdolit fjerner aggressiv kuldioxid (CO2), der forekommer naturligt i grundvandet fra vores boringer i Gram. Aggressiv kuldioxid er ikke sundhedsskadeligt, men kan tære på rør og installationer, både på vandværket, i forsyningsledningerne og hos forbrugeren. Når vandet kommer igennem filteret med Akdolit, sænkes dets pH-værdi. For efterfølgende at hæve pH-værdien tilsættes derfor natriumlud (NaOH), så drikkevandskvalitetskravet på maks. 8,5 pH ved udpumpning overholdes.

Vandkvalitet
Se de seneste vandanalyser fra Gramværket.

Hårdhed
Se målinger af vandets hårdhed. 
Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Jern
Se målinger af jernindholdet.
Ved de fleste målinger fra Gramværket ser vi et lavt indhold af jern, men vi har tidligere haft dispensation til at overskride grænseværdien for mangan, da der i en periode forekom overskridelser.

Mangan
Se målinger af manganindholdet.

Mikrobiologisk kvalitet

Der er ingen overskridelser af grænseværdierne på mikrobiologi.

Coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. Hvis de forekommer i drikkevandet tyder det på en forurening fra overfladevand eller jord, hvor de optræder naturligt.
Se målinger af coliforme bakterier

E. coli bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. De stammer fra tarmfloraen hos mennesker og dyr.
E. coli og coliforme bakterier er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende, men kan være indikator for sygdomsfremkaldende bakterier.
Se målinger af E. coli-bakterier

Kimtal er mål for bakterier der kan vokse ved 22 °C
Se målinger af Kim 22°

Hvis der sker en overskridelse af grænseværdierne for mikrobiologi, bliver Skanderborg Kommune, der er tilsynsmyndighed, orienteret med det samme. Vi laver i fællesskab en plan for løsning af problemet og information til forbrugerne.