Gå til indhold

Fredensborgværket

Thomas Helstedsvej 3
8660 Skanderborg

Fredensborgværket er bygget i 1969 for blandt andet levere drikkevand til det store boligområde, der i de år voksede frem ved Højvangen. Værket afløste et mindre vandværk ved Holtskovgårdsvej. Fredensborgværket leverer drikkevand til den østlige del af Skanderborg, Skanderborg By og Vrold.

Vandkvaliteten er rigtig god. Inden vi pumper vandet ud til kunderne, gør vi ikke andet end at ilte det og filtrere det gennem sandfiltre for at fjerne jern og mangan. Vi tilsætter ikke noget til vandet.  

I 2014 satte Naturstyrelsen, Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune gang i et skovprojekt i Anebjerg. Skoven skal beskytte det område, som Fredensborgværket og Gramværket henter grundvandet fra.

Læs mere om projektet.

Vandværket har sit navn efter en gammel firlænget gård, der lå i området.

Vandkvalitet
Se resultatet af de seneste vandanalyser fra Fredensborgværket.

Hårdhed
Se målinger af vandets hårdhed. 
Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Jern
Se målinger af jernindholdet.

Mangan
Se målinger af manganindholdet. 

Mikrobiologisk kvalitet

Der er ingen overskridelser af grænseværdierne på mikrobiologi.

Coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. Hvis de forekommer i drikkevandet tyder det på en forurening fra overfladevand eller jord, hvor de optræder naturligt.
Se målinger af coliforme bakterier

E. coli bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. De stammer fra tarmfloraen hos mennesker og dyr.
E. coli og coliforme bakterier er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende, men kan være indikator for sygdomsfremkaldende bakterier.
Se målinger af E. coli-bakterier

Kimtal er mål for bakterier der kan vokse ved 22 °C
Se målinger af Kim 22°

Hvis der sker en overskridelse af grænseværdierne for mikrobiologi, bliver Skanderborg Kommune, der er tilsynsmyndighed, orienteret med det samme. Vi laver i fællesskab en plan for løsning af problemet og information til forbrugerne.