Gå til indhold
Planlagt afbrydelse

Kære vandforbruger, Vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i området omkring Vibevænget mandag d. 21. juni kl. 10:00, fordi vi reparerer forsyningsnettet. Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 14:00. Vi beklager ulejligheden. Med venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Begrænset vanding

Kære vandforbruger,


Voerladegård Vandværk kan ikke følge med vandforbruget på grund af det varme og tørre vejr, der falder sammen med akut og nødvendigt renoveringsarbejde på vandværket.

Derfor er Skanderborg Forsyning nødt til at indføre begrænsning på vandforbruget, så alle forbrugere har vand nok til madlavning, drikke og hygiejne. Begrænsningen bliver indført med øjeblikkelig virkning og betyder, at kun halvdelen af husstandene må bruge vand til havevanding, opfyldning af badebassiner og lignende.

Husstande med lige husnummer må bruge vand på lige datoer og husstande med ulige husnummer må bruge vand på ulige datoer.

Vand må selvfølgelig bruges uændret til madlavning, drikke og hygiejne.

Vi holder øje med vandforbruget dagligt og giver besked, så snart vi kan ophæve begrænsningen på vandforbruget.


Venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Kloaksaneringsprojekter i Skanderborg Kommune

Skanderborg Forsyning er med til at sikre, at ledningsnettet fungerer så godt som muligt. Forældede og slidte kloakledninger skal udskiftes, da de har en bestemt levetid. Vi udfører ofte kloakseparatkloakering samtidig med en sanering, hvilket betyder at vi adskiller regn- og spildevand i to separate rørsystemer til gavn for både renseanlæg og vandmiljø.

Ændring af ledningsnettet

Saneringsprojekter omhandler typisk udskiftning af slidte og forældede ledninger. Det betyder også oftest ved udskiftning, at vi erstatter de fælleskloakerede ledninger med to separate ledninger, således regn- og spildevand bliver adskilt. Det gavner miljøet, beskytter naturen og fremtidsikrer ledningsnettet.

Igangværende saneringsprojekter

Stjær får nyt, separat kloaksystem

Kortet viser etapeopdelingen af kloakarbejdet i Stjær, der strækker sig fra foråret 2021 til 2024.

Sanering i Voerladegård