Gå til indhold

Kloaksaneringsprojekter i Skanderborg Kommune

Skanderborg Forsyning er med til at sikre, at ledningsnettet fungerer så godt som muligt. Forældede og slidte kloakledninger skal udskiftes, da de har en bestemt levetid. Vi udfører ofte kloakseparatkloakering samtidig med en sanering, hvilket betyder at vi adskiller regn- og spildevand i to separate rørsystemer til gavn for både renseanlæg og vandmiljø.

Ændring af ledningsnettet

Saneringsprojekter omhandler typisk udskiftning af slidte og forældede ledninger. Det betyder også oftest ved udskiftning, at vi erstatter de fælleskloakerede ledninger med to separate ledninger, således regn- og spildevand bliver adskilt. Det gavner miljøet, beskytter naturen og fremtidssikrer ledningsnettet.

Igangværende saneringsprojekter

Separatkloakering i Stjær