Hvordan kan vi passe på vandet?

I Skanderborg Kommune har vi noget af det reneste vand i Danmark. Vi skal hjælpes ad med at sørge for, at det bliver ved med at være sådan.

Vand hældes i et glas
En vandrer langs Lyngbygård Å

Giftstoffer kan true drikkevandet
Selv om drikkevandet ligger langt nede i jorden, er det truet af forurening. Forurening af grundvandet er mange år undervejs. Giftstoffer er længe om at sive ned i jorden. Nogle steder i Danmark har man problemer med gift i grundvandet. Det skyldes sprøjtegifte og kemikalier, som man har brugt for mange år siden, da man ikke vidste, at det kunne true vores drikkevand.

Kontrol af drikkevand
Men det ved vi nu, så vi skal tænke os om og undgå at bruge sprøjtegift i haven derhjemme - eller at hælde olie, maling eller andre kemikalier i naturen eller i kloakken. Vi kontrollerer løbende drikkevandet for at se, om der er giftstoffer i det - og hvis der skulle være det, får du vand fra en anden boring. Du kan vide dig sikker på, at dit drikkevand ikke er forurenet. Men vi skal hjælpes ad med at forhindre forurening. 

Det kan du blandt andet gøre for at forhindre forurening:

  • Sørg for, at olie, malingrester eller andre kemikalier bliver afleveret på genbrugspladsen og ikke hældt i kloakken.
  • Fjern ukrudt med et skuffejern eller en ukrudtsbrænder - og hjælp dine forældre med at forstå, at sprøjtegifte ikke hører til i en have
  • Byg redekasser til fuglene og pas på de insekter, der kan være med til at holde de skadelige insekter væk fra haven - så er der ingen grund til at bruge gift

Skanderborg Kommune sørger for, at der bliver passet ekstra godt på de områder, der ligger over vores drikkevandsressourcer.

Læs mere om, hvordan drikkevandet beskyttes her i kommunen (åbner i ny fane).

En medarbejder smager på vandet fra en testboring
En potteplante bliver vandet

Spar på vandet
Ud over at beskytte vandet mod forurening, skal vi også hjælpes ad med at spare på vandet, så der også er rent vand i fremtiden. 

Det kan du blandt andet gøre for at spare på vandet:

  • Tag kortere og færre brusebade
  • Fyld vaskemaskinen helt op, når du vasker tøj
  • Luk for vandet, mens du børster tænder
  • Brug regnvand til at vande planter med

Har du andre ideer til, hvordan du kan spare på vandet?