Der anlægges ny ledning på Ladegårdsbakken

Årsrapport 2023

Skanderborg Forsyning havde et travlt år i 2023 med fokus på klimaprojekter, separatkloakering, vedligeholdelse og strukturplaner for drikkevand og spildevand.
Planerne indebærer blandt andet et nyt vandværk og færre men mere effektive renseanlæg.

Samarbejde, forbrugere, robusthed, miljø og klima. Det er nogle af de fokusområder, Skanderborg Forsyning havde i 2023.

Strukturplaner for drikkevand og spildevand
Forsyningsselskabets årsrapport for 2023 er netop blevet offentliggjort. I rapporten kan man læse, at der både inden for drikkevand og spildevand er blevet arbejdet på strukturplaner, der skal sikre forsyningens levering af drikkevand til forbrugerne i Skanderborg Kommune og håndtering af spildevandet mange år frem.

På drikkevandsområdet betyder strukturplanen bl.a., at der skal bygges et helt nyt vandværk i Skanderborg, og på spildevandsområdet skal rensningen centraliseres på færre, mere moderne anlæg.

Sikker drift i dag og i morgen er kernen i Skanderborg Forsynings arbejde. Strukturplanerne er med til at sikre, at vi er på forkant med udviklingen, og at vi hele tiden sørger for at optimere og vedligeholde vores infrastruktur. En
stabil drift gør os i stand til bedre at håndtere vækst samt fremtidens udfordringer, som klimaforandringerne og en urolig verden, der hele tiden stiller nye krav til os,

Forbrugerne efterspørger flere gode råd
Skanderborg Forsyning har i 2023 også haft særligt fokus på kundeservice og forbrugere, bl.a. med udviklingen af en ny og mere brugervenlig hjemmeside og gennemførsel af en stor kundetilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen peger på, at forbrugerne generelt er rigtigt godt tilfredse med den service, de får.

Det er vi glade for og stolte over. Vi er faktisk også glade for at høre, hvad vi ikke er så gode til, for så kan vi sætte ind der,” siger direktør i Skanderborg Forsyning Per Grønvald.

Forbrugerne efterspørger bl.a. mere kommunikation om Skanderborg Forsynings grønne tiltag og gode råd om, hvordan de selv kan bidrage til den grønne omstilling.

Det er selvfølgelig et ønske, der forpligter, for vi vil gerne fortælle mere om, hvad vi gør for vand, klima og miljø. Det er en vigtig del af vores kerneopgave, og vi skal alle sammen bidrage til den grønne omstilling,” siger Per Grønvald.

Ny drikkevandsledning på Ladegårdsbakken
En betydelig del af forsyningens aktiviteterne i 2023 har desuden været byggemodninger, vedligeholdelse og renoveringer af infrastruktur. Der er bl.a. blevet etableret en ny drikkevandsledning på Ladegårdsbakken i Skanderborg og arbejdet på større klimatilpasningsprojekter med separatkloakering i Ry og Stjær.

Endelig, fremgår det af årsrapporten, er Skanderborg Forsyning igen i 2023 blevet certificeret som ”Great Place To Work” med en høj trivsel blandt medarbejderne.

Fakta om Skanderborg Forsyning

  • Skanderborg Forsyning er et selvstændigt aktieselskab, der er 100 pct. ejet af Skanderborg Kommune.
  • Forsyningsselskabet har 7.070 drikkevandskunder og 22.839 spildevandskunder i Skanderborg Kommune.
  • Leverer 1,1 mio. kubikmeter drikkevand årligt.
  • Fem vandværker, 12 boringer og 295 km drikkevandsledninger.
  • Renser 7,4 mio. kubikmeter spildevand årligt på fem renseanlæg.
  • 84 % af kloaknettet i Skanderborg Kommune er separatkloakeret.