To tændte havevandere

Midlertidigt vandingsforbud

Skanderborg Forsyning A/S har onsdag d. 3. august udstedt vandingsforbud til og med mandag d. 8. august. Vandingsforbuddet er udsendt til ca. 11.800 adresser i Skanderborg, Stilling og Gram.

D. 9/8. Vandingsforbuddet er nu ophævet.

Skanderborg Forsyning A/S har onsdag d. 3. august udstedt vandingsforbud til og med mandag d. 8. august. Vandingsforbuddet er udsendt til ca. 11.800 adresser i Skanderborg, Stilling og Gram.

At vores vandforsyning i år er udfordret på kapacitet i festivalugen skyldes først og fremmest, at vi i 2020 måtte lukke et vandværk. Samtidig er Skanderborg vokset både på befolkning og industri. I tillæg hertil har Smukfest i år inviteret flere gæster. Selvom vores resterende vandværker arbejder godt sammen om at løfte opgaven, kan det i perioder med ekstraordinær belastning være udfordrende at levere vand nok til opfyldelse af alles behov. Med et vandingsforbud sikres det, at alle forbrugere, både fastboende, besøgende og industri, som minimum har vand nok til madlavning, drikke, hygiejne samt andet almindeligt hjemme- og industriforbrug.

Smukfest er forbruger i vores forsyningsområde, hvormed vi er forpligtet til at stå for levering af drikkevand og afledning af spildevand, som det også er tilfældet med enhver anden forbruger i Skanderborg – og det gør vi gerne.

I forbindelse med Smukfest foretager vi som forsyning konstant overvågning af vores drikkevandsbeholdning, og i den forbindelse kunne vi allerede onsdag konstatere en markant stigning i forbruget. Fra tidligere år ved vi, at vandforbruget i festivalugen er størst torsdag, fredag og lørdag. Vi vurderede derfor, at indførelse af et vandingsforbud ville bidrage til at reducere vandforbruget.

Det har længe været besluttet, at der skal etableres et nyt vandværk i Skanderborg, hvor både produktionskapacitet og beholderkapaciteter tilpasses det stigende behov. Dette vil komme til at betyde, at en lignende presset situation i fremtiden ikke vil medføre behov for et vandingsforbud. Etablering af et nyt vandværk er dog en omstændig og kompleks proces, og derfor kan det desværre ikke loves, at problemet allerede er afhjulpet til festivalen næste år.

Hvis en lignende situation skulle opstå igen, vil vi bestræbe os på at melde ud i god tid, så vores forbrugere får mulighed for at vande en sidste gang, inden et eventuelt forbud sendes ud.