Gå til indhold
Planlagt afbrydelse

Kære vandforbruger, Vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i området omkring Danmarksvej torsdag d. 21. oktober kl. 09:00, fordi vi reparerer forsyningsnettet. Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 11:00. Vi beklager ulejligheden. Med venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Separering af regnvand og spildevand

I disse år er Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning i gang med at forny kloaksystemet og adskille det i to rør - et til regnvand og et til spildevand.

Separatkloakering sikrer, at renseanlæggene kun skal bruge ressourcer på at rense spildevand, mens regnvand bliver ført til rensning i regnvandsbassiner. Dermed bliver kloakkerne i kommunen indrettet til bedre at håndtere skybrud, som vi får flere af i fremtiden.

Skanderborg Forsyning står for separatkloakering af den offentlige kloak i vejen, mens du selv skal separere regnvand og spildevand på din egen grund. I forbindelse med vores projekt kobler vi din eksisterende spildevandsledning på vores og gør klar til, at du kan lede dit regnvand i vores regnvandsledning.

Vi sørger for at informere dig i god tid, inden vi går i gang med at separere kloakken i din vej. Skanderborg Kommune er myndighed på spildevandsområdet og sender varsel og påbud ud til de grundejere, der skal adskille systemet på egen grund. 

 

Du skal separere kloakken på din egen grund

Kloaksystemet FØR separering

Kloaksystemet EFTER separering

Sikring af kælder efter en separatkloakering

Når vi adskiller regnvand fra kloakvand, burde det forebygge problemer med spildevand i kældre ved skybrud. Men på grund af utætte rør og mulige fejlkoblinger af gamle rør i dit nabolag er der stadig en risiko for, at regnvand kan trænge ind i spildevandsledningerne og føre til oversvømmelse.

Hvis du har gulvafløb eller toiletter i kælderen, som ligger under vejniveau, kan det derfor være en god idé at sikre afløbene med en pumpe eller en såkaldt højvandslukke, som forhindrer spildevand i at løbe baglæns i systemet. Spørg en kloakmester hvad der er den rigtige løsning i dit hus.