Vandoverflade fra en tank på Hørning Renseanlæg

Mindre lattergas i spildevandet – og atmosfæren

Et forsøgsprojekt med bedre styring af beluftning i behandlingen af spildevand har halveret udledningen af lattergas fra Skanderborgs fire største renseanlæg, hvor løsningen nu er fuldt implementeret i den daglige drift.

Klimagassen N₂O, kendt som lattergas, er næsten 300 gange kraftigere end CO₂. Gassen udledes som et biprodukt, når man tilfører luft til spildevand på et renseanlæg for at fjerne kvælstof. Lattergas udgør det største klimaaftryk fra danske renseanlæg, og for Skanderborg Forsynings vedkommende har en opgørelse vist, at 34 % af virksomhedens klimaaftryk kommer fra udledning af lattergas.

Dette tal er i dag mindsket, takket være et stort forsøgsprojekt om lattergasreduktion, som Skanderborg Forsyning har udført i samarbejde med Miljøstyrelsen, EnviDan og Unisense Environment.

I projektet lykkedes det at udvikle og teste en realtidslattergasstyring, der medfører en reduceret lattergasudledning på cirka 46 % under normal drift på renseanlægget. Reduktionen er mulig med en styringsenhed i tanken, som hele tiden sikrer optimal beluftning af spildevandet, og skaber en balanceret omsætning af lattergassen.

Løsningen blev først testet under den årlige musikfestival Smukfest, hvor tilførslen af spildevand er markant forhøjet, og derfor lægger fuldt beslag på rensekapaciteten på Skanderborg Centrale Renseanlæg. Her var reduktionen af lattergas på omkring 27 %.

Udstyr fra projektet
Luftfoto af Skovby Renseanlæg

Projektet viste således, at realtidsstyring gør det muligt at reducere lattergasudledningen i spildevandsrensning, endda med et lavere energiforbrug og gennemgående lave omkostninger. Implementering kræver kun montering af sensorer, et par pumper, en lille blæser og et IT-styresystem.

Derfor er lattergassensorer nu installeret på Skanderborg Forsynings fire primære renseanlæg, og hos adskillige andre forsyningsselskaber. Der er desuden skiftet bundbeluftere på de fire anlæg, hvilket sikrer en bedre udnyttelse af ilten i vandet under omsætning af lattergassen. 

Implementeringen af lattergasstyring er et vigtigt led i forsyningens målsætning om at blive energi- og klimaneutral i 2030, en målsætning som udspringer af vores visionspejlemærke om et styrket fokus på den grønne omstilling.

Læs mere om vores ambitioner for den grønne omstilling i vores Grundfortælling.

I forbindelse med projektet blev en rapport udfærdiget for Miljøstyrelsen.