Nærbillede af overfladen på en tank på et renseanlæg

Det overpræsterende
renseanlæg

I Skanderborg vokser indbyggertallet til det tredobbelte
under Smukfest-ugen. Derfor stiger både vandforbruget
og mængden af spildevand også med faktor tre.

Ved brug af data og erfaring fra tidligere festivaler har Skanderborg Forsyning udarbejdet løsninger så vi stadig kan forsyne forbrugerne i Skanderborg med drikkevand og rense deres spildevand, uden at forbrugerne bemærker den øgede belastning på vandeforbrug og spildevandsafledning.

Store krav til ressourcer

Når festivalgæsterne vågner i deres telte og campingvogne, er det i samme periode, hvor vandforbruget er størst ved daglig drift, uden for festivalen. Det sker mellem klokken 9.00 og 12.00. Til gengæld er forbruget af vand størst inde på selve festivalpladsen i tidsrummet 14-24, som også er der hvor forbrugerne normalt kommer hjem fra arbejde og skal lave aftensmad og dermed et højere vandforbrug. – Når der bruges mere vand, produceres der også mere spildevand. 

Stort vandforbrug

I Smuk-fest ugen leverer vandværket i Skanderborg ca. 33.000 m³ vand til Skanderborg by (Zone B) og Højdebeholderen, Fuglsang. Til sammenligning leverede vandværket ca. 25.200 m³ ugen efter Smukfest i 2022. Det svarer til et merforbrug på 37 % under Smukfest. Derudover forsynes hele Skanderborg Øst med vand fra Stillingværket, hvor der ligeledes er et merforbrug på ca. 750 m³ pr. dag.

Telte på Smukfest
Nærbillede af overfladen på en tank på et renseanlæg

Skanderborg er jo ikke det eneste sted i verden, hvor der bliver holdt festivaler eller andre store arrangementer, og hvorfor det er nyttigt at vide, hvordan man som forsyning kan håndtere situationer som disse. 

Bakterier på træningslejr
På byens rensningsanlæg forbereder Skanderborg Forsyning sig hvert år på Smukfest, ved at sende bakterierne i spildevandsbassinerne på træningslejr. Dette gøres ved at vi gradvis tilsætter urea (Kvælstof) til renseanlægget, for at tilvende bakterierne til den høje belastning som sker ved til førelsen af mere spildevand under Smukfest. 

Derved opnår vi en rensning af spildevandet som ved normal drift.