Hvor kommer drikkevandet fra?

Vi henter drikkevandet fra jorden og pumper det ud til din vandhane.

I Skanderborg Kommune kommer vandet fra 20-60 meters dybde. Vi har i alt 27 boringer ved vores fem vandværker. Vi pumper cirka en milliard liter drikkevand ud til vandkunderne hvert år.

Fra undergrunden pumpes vandet op til vandværket, hvor det renses og behandles, inden vi pumper det ud til vandhanerne i huse, skoler, institutioner og virksomheder.

Vi har 294 kilometer hovedvandledninger i Skanderborg Kommune. Fra hovedledningerne bliver vandet pumpet igennem mindre ledninger ind i vandrørene i husene.

Vand fra en vandhane plasker i et glas
Regnvand løber i en vejrist

Grundvandets kredsløb

Det vand, vi drikker i Skanderborg Kommune, kommer fra undergrunden. Vandet er meget rent, og for at det skal blive ved med at være rent, er det vigtigt, at vi alle tænker os om og ikke forurener vandet med gift og kemikalier.

Når vandet er blevet pumpet op og brugt som drikkevand i husene, bliver det til spildevand. Spildevandet renser vi på vores renseanlæg, og det rensede spildevand sender vi ud i søerne og åerne. 

Når vandet fordamper, bliver det til skyer og regn, som falder på jorden, siver ned igennem jorden og bliver til grundvand igen. Det tager mange år, men derfor er det endnu mere vigtigt at passe godt på vores vand nu og undgå forurening, så der også er rent vand til de kommende generationer. 

Læs mere om vandets kredsløb på Vandetsvej.dk.