Hvad sker der på et vandværk?

Inden vandet kommer ud af din vandhane, har vi renset det.

Man kan godt drikke det vand, vi pumper direkte op fra undergrunden, men det er som regel en lille smule grumset og smager af jern.Derfor ilter vi det og renser det, inden vi sender det ud til vores vandkunder. 

Sådan sikrer vi vandkvaliteten
Vi måler også vandkvaliteten og ser, om der er stoffer i vandet, som ikke må være der. Hvis der er det, lukker vi boringen og finder ud af, hvad der forurener vandet. Imens pumper vi vand fra en af vores andre boringer ud til kunderne.
Derfor kan du altid være sikker på, at det er rent vand, der kommer ud af vandhanen hos dig. 

Vi skal hele tiden sørge for, at der er vand nok i vandledningerne helt fra vandværket til den enkelte vandhane. Derfor har vi altid et stort lager af frisk vand klar, så ingen kommer til at mangle vand, når de skal bruge det. 

Sådan sikrer vi, at der altid er vand
For at vandet kan komme ud af vandhanen, skal der være tryk på det. Det klarer vi dels med pumper - og dels ved at pumpe vandet op i et stort vandlager i den nordlige del af Skanderborg. Dette lager ligger så højt, at det fungerer som et vandtårn, man har i mange andre byer. Fra dette lager - som vi kalder en "højdebeholder" - hjælper tyngdekraften med at sende vandet ud til alle de kunder, der bor nedenfor højdebeholderen. 

Rørsystem på et vandværk
Vandet pibler op på et vandværk.
Vandet iltes på et vandværk

Det vand, vi pumper op fra undergrunden, kan sagtens drikkes - men det indeholder en del jern og andre mineraler. Derfor renser vi det, inden vi pumper det videre.

Vandet bliver iltet ved at plaske ned over en "vandtrappe".