Hvad sker der på et renseanlæg?

Når du skyller ud i toilettet, går i bad, bruger vasken i køkkenet eller vasker tøj, laver du spildevand.

Vi fjerner farlige stoffer
Dit spildevand indeholder en masse affaldsstoffer, som vil skade naturen, hvis det ender i søer og åer. På renseanlægget fjerner vi de farlige stoffer og sender rent vand tilbage til naturen. Dit spildevand kommer til renseanlægget gennem kloakken under jorden. Først renser vi spildevandet med nogle filtre, som sorterer fx papir, plastik og andre større dele fra. Vi fjerner også sand og fedt fra vandet. Sandet bliver brugt til at bygge veje med, og fedtet kan bruges til at lave energi på et biogasanlæg.

Baktierier spiser det beskidte spildevand
Efter at de større urenheder er siet fra vandet, kommer spildevandet op i en stor, rund tank, hvor milliarder af bakterier går i gang med at æde den beskidte del af spildevandet og binde det i mudderet på bunden af tanken. Mudderet kaldes slam. Nogle af bakterierne skal bruge ilt for at udføre deres opgave – derfor pumper vi nogle gange ilt i tankene, så spildevandet bobler.

Når bakterierne har gjort deres arbejde og samlet affaldsstofferne i slammet, presser vi slammet, så det bliver næsten helt tørt. Slam bruges som gødning på markerne og giver næring til dyr og planter. Det ryger altså tilbage i naturens kredsløb.

Når vand og slam er skilt fra hinanden, er vandet så rent som vandet i søer og åer. Det bliver sendt tilbage til naturen og bliver en del af vandets kredsløb. På et tidspunkt fordamper det, bliver til skyer, falder som regn og siver tilbage til grundvandet, som bliver pumpet til vandhanerne i dit hus.

en driftsmedarbejder inspicerer et renseanlæg
En rulle toiletpapir på kanten af en kumme

Kun lort, pis og papir
Du er med til at passe på kredsløbet. Det gør du blandt andet ved at tænke over, hvad du skyller ud i toilettet eller hælder i køkkenvasken. Vatpinde og hår stopper rør og filtre til, og medicinrester og kemikalier ender i søerne og ødelægger naturen. Husk, at toilettet kun er til urin, afføring og toiletpapir – alt andet skal i skraldespanden. Regnvand kommer ikke omkring renseanlægget, men løber direkte ud i søerne fra regnvandskloakkerne. Derfor må du IKKE hælde spildevand i kloakristen i vejen.