FN's verdensmål

Vi løser lokale udfordringer med et globalt sigte.

Det 6. verdensmål: Rent vand og sanitet

Bæredygtige løsninger er dybt forankret i Skanderborg Forsyning og en væsentlig del af vores DNA, hvilket også afspejles i vores vision og værdier. Derfor er arbejdet med FN's verdensmål og særligt verdensmål 6 om "rent vand og sanitet" en naturlig og integreret del af vores forretningsmodel.

Skanderborg Forsynings kerneforretning handler om rent vand og sanitet (mål 6) og klimatilpasning (mål 11 om bæredygtige lokalsamfund). Derudover er partnerskaber (mål 17) en naturlig del af vores arbejde ind i en bæredygtig fremtid via vores miljøindsats (mål 13 om klimaindsats), herunder minimering af overløb til fordel for naturen (mål 15 om livet på land). 

Et luftfoto af Skanderborg Sø