Gå til indhold
Begrænset vanding

Kære vandforbruger,


Voerladegård Vandværk kan ikke følge med vandforbruget på grund af det varme og tørre vejr, der falder sammen med akut og nødvendigt renoveringsarbejde på vandværket.

Derfor er Skanderborg Forsyning nødt til at indføre begrænsning på vandforbruget, så alle forbrugere har vand nok til madlavning, drikke og hygiejne. Begrænsningen bliver indført med øjeblikkelig virkning og betyder, at kun halvdelen af husstandene må bruge vand til havevanding, opfyldning af badebassiner og lignende.

Husstande med lige husnummer må bruge vand på lige datoer og husstande med ulige husnummer må bruge vand på ulige datoer.

Vand må selvfølgelig bruges uændret til madlavning, drikke og hygiejne.

Vi holder øje med vandforbruget dagligt og giver besked, så snart vi kan ophæve begrænsningen på vandforbruget.


Venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Flytteafregning

Hvis du sælger en ejendom, skal vandmåleren aflæses den dag, køber overtager ejendommen.

Det er sælger, der hæfter for alt forbrug, indtil der er afleveret en aflæsning af måleren sammen med oplysninger om den nye ejer. Det kan gøres med formularen herunder.
Hvis salget sker gennem en ejendomsmægler, står mægleren som regel for at udfylde formularen. Ellers er det sælger, der skal sørge for at aflevere oplysningerne til os.

Når vi har oplysningerne, laver vi en flytteafregning, så sælger kan få evt. overskydende betaling tilbage, og køber kan få en acontoopkrævning.
Det koster 150 kr. inkl. moms at få lavet en flytteafregning. Det er sælger, der betaler beløbet.

Vær opmærksom på, at du skal modtage en kvittering pr. mail, når du har udfyldt formularen og trykket på "Indsend". Hvis det ikke sker, skal du ringe til os på tlf. 87 93 93 93.

Hvis du er lejer og flytter fra en ejendom, skal du som regel afregne vandforbruget direkte med din udlejer.

Oplysninger om den ejendom, du sælger

DD-MM-ÅÅÅÅ

Oplysninger om sælger

Hvis I er to, der sælger ejendommen sammen

Oplysninger om køber

Tidligere adresse, hvis køber flytter ind i ejendommen
Hvis der er to, der køber ejendommen sammen
Tidligere adresse, hvis køber flytter ind i ejendommen

Købers forventede forbrug

(kubikmeter)
(Vi bruger tallet til at beregne aconto-opkrævningen)
(Vi bruger tallet til at beregne aconto-opkrævningen)

Godkend og indsend

(dit navn)