Gå til indhold

Misfarvet vand

Hvis dit vand er grumset eller rødbrunt, kan det skyldes at rust eller andre aflejringer i vandrørene har løsnet sig. Dette kan eksempelvis ske, hvis rørledningen har været lukket på grund af reparation. Misfarvningen kan stamme fra forsyningens vandledninger eller fra rørene i dit hus.

For at få rent vand igen, skal du lade alle vandhaner løbe i minimum 10 minutter, indtil vandet er blevet klart igen. Derved tømmer du stikledningen for stillestående vand, og skyller rørene igennem.

Vandet er hvidt
Hvis dit vand er hvidt, skyldes det normalvis luft i vandet. Dette kan forekomme, hvis der er kommet luft i ledningsnettet i forbindelse med reparationsarbejde. Luft i vandet er et forbigående fænomen, der ikke er sundhedsskadeligt. Hvis du fylder et glas med vand, og der er luft i, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af.

Vandet er rødbrunt
Hvis dit vand er rødbrunt, misfarvet eller uklart, skyldes det sandsynligvis reparationsarbejde på ledningsnettet, som har fået kalk og jern til at løsne sig i rørene. Dette er forbigående, og ikke sundhedsskadeligt. For at få rent vand igen, skal du lade alle vandhaner løbe i 10 minutter. Er det kun dit varme vand, der er misfarvet, skyldes problemet sandsynligvis din varmtvandsbeholder eller tilhørende installationer.

Vandet smager af jern
Efter et større ledningsbrud kan man opleve, at vandet smager af jern. Selvom vi skyller rørene igennem efter et brud, kan der stadig ligge løsnede aflejringer af jern og mangan i røret. Dette er forbigående, og ikke sundhedsskadeligt. For at få rent vand igen, skal du lade alle vandhaner løbe i 10 minutter.

Vandet er grønt
Grønt vand skyldes typisk fejl i fjernvarmeinstallationen. Kontakt din fjernvarmeleverandør eller en VVS-installatør, som kan undersøge sagen sagen for dig.