Et overløbsbygværk nedlægges

Nu ses effekten af stor kloakrenovering i Skanderborg

Overløb i midtbyen sløjfet

Skanderborg Forsyning har sløjfet et såkaldt overløbsbygværk midt i Skanderborg. Der er ikke længere brug for overløbet i Vestergade, efter området i en årrække har gennemgået en omfattende renovering af kloaknettet.

Overløbsbygværket har indtil nu sikret, at kraftige regnskyl ikke pressede spildevand fra Vestergade og omkringliggende gader op i folks kældre. I stedet sørgede overløbsfunktionen for, at spildevandet – massivt fortyndet af regnvand – blev udledt til Lillesø.

På den måde undgik man oversvømmelser.

Største overløb på ledningsnettet
Siden 2006 har Skanderborg Forsyning været i gang med at separere kloakkerne omkring Vestergade i Skanderborg med det mål at undgå spildevand i overløbene til vandmiljøet.

Tidligere har vandet – både regnvand fra oven og spildevand fra beboelse og industri – strømmet igennem samme kloakledning under jorden. Overløbene har fungeret som sikkerhedsventil for de fyldte kloakker, når det regnede meget.

I dag skilles regnvand og spildevand ad i separate kloakker, der bedre kan håndtere klimaforandringernes voksende regnmasser.

Overløbsbygværket i Vestergade, som Skanderborg Forsyning nu har kunnet lukke, var det største tilbageværende på ledningsnettet. Derfor er forsyningens bestyrelsesformand, Martin Frausing Poulsen, særligt glad for at det nu er sløjfet.

”Når vi kan lukke et overløb af den størrelse i et tæt bebygget område som Skanderborg by, er det udtryk for, at det lange, seje træk med at separere kommunens kloakker betaler sig. Det er en stor milepæl i forsyningens arbejde med klimasikre kloakkerne og dermed passe godt på det vandmiljø, som er så synligt og skaber så stor værdi for fritidslivet her i Skanderborg Kommune,” siger Martin Frausing Poulsen.

Bedre plads i kloakken
Med en kloakseparering får regnvand sit eget rør, og spildevand et andet. På den måde bliver der bedre plads til vandmasserne, når det regner voldsomt. Og man undgår at udlede spildevand – om end stærkt fortyndet – til søerne i naturen.

Hele området omkring Vestergade er nu kloaksepareret, og overløbsfunktionen er derfor ikke længere nødvendig. I stedet er der lavet en spildevandsledning, som sender spildevandet fra området direkte til renseanlægget i et lukket rør.

Regnvand ledes i sit eget rør til et bassin ved Sølund, og det gamle overløbsbygværk leder nu kun regnvand til Lillesø, når det regner så kraftigt, at bassinet ved Sølund ikke er nok.

Skanderborg Forsyning separerer også kloakkerne andre steder i kommunen, for eksempel i Voerladegaard og i Stjær. Samlet set er 80 % af ledningsnettet blevet renoveret.

Kloakseparering er en del af Skanderborg Kommunes samlede spildevandsplan.

Tidslinje

Kloaksepareringer, der har bidraget til sløjfning af overløbet i Vestergade

  • 2006: Vestergade fra Vesterparken til Adelgade
  • 2011: Baghaverne til Sygehusvej
  • 2013-2014: Sygehusvej
  • 2017: Vestergade fra Birkevej til Vesterparken
  • 2019: Vesterskovvej og Kastanievej
  • 2021: Møllebakken og Morten Børups Vej
  • 2022: Baghaverne i Vestergade 29-41

Derudover har borgerne separatkloakeret på privat grund.

Kontakt

Bestyrelsesformand Martin Frausing Poulsen, Skanderborg Forsyning, tlf.: 50 71 49 08 / mail martin.poulsen@skanderborg.dk

Skanderborg Forsyning, tlf.: 87 93 93 93 / mail service@skanderborgforsyning.dk