Drikkevand i Skanderborg By fremtidssikres

Skanderborg Forsyning arbejder på en ny vandledning, som skal sikre en fortsat stabil leverance af drikkevand til forbrugerne i Skanderborg By.

En gravemaskine ved Ladegårdsbakken

Skanderborg Forsyning indleder i denne uge (uge 16) gravearbejde på Ladegårdsbakken. En ny vandledning skal sikre en fortsat stabil leverance af drikkevand til forbrugerne i Skanderborg By.

Skanderborg Forsyning opgraderer og fremtidssikrer drikkevandsforsyningen. Det sker ved at etablere en ny vandledning fra Fredensborgværket på Thomas Helsteds Vej til Nørregade i midtbyen. Ledningen er på ca. 830 meter, og arbejdet begynder i denne uge.

Fakta

Strukturplan for drikkevand

  • Skanderborg Forsynings strukturplan for drikkevand sikrer en fortsat vandforsyning til områderne Skanderborg, Stilling, Gram og Voerladegård.

  • Planen omfatter et nyt vandværk med tilhørende rentvandsbeholder, nye transmissionsledninger, nye råvandsledninger og renovering af eksisterende højdebeholder Fuglsang.

Skanderborg er en kommune i vækst og udvikling, og det betyder, at vi skal udbygge og vedligeholde vores drikkevandsforsyning. Med en ekstra vandledning til midtbyen sikrer vi, at vi fortsat kan levere den mængde drikkevand, som borgerne og virksomhederne har brug for - nu og i fremtiden,

Den nye vandledning bliver et supplement til den eksisterende ledning på Ladegårdsbakken. Med to vandledninger får Skanderborg Forsyning bedre muligheder for at sikre drikkevand til forbrugerne i takt med, at der kommer flere borgere og mere industri. Samtidig kan Skanderborg Forsyning bedre følge med, når der er perioder, hvor der skal bruges mere vand, som f. eks under Smukfest. Endelig sikrer en ekstra vandledning, at konsekvenserne ved et vandbrud reduceres væsentligt.

Direktør i Skanderborg Forsyning Per Grønvald fortæller, at forsyningsselskabet hele tiden arbejder på at optimere infrastrukturen for drikkevand og spildevand.

For Skanderborg Forsyning er det helt afgørende, at vi sikrer, at vi har den nødvendige infrastruktur på vandområdet, så vi kan levere drikkevand både til private og erhverv, og så vi er rustet til fremtidens udfordringer

Et skilt opsat i forbindelse med gravearbejdet

Vandledningen placeres i midterrabatten på Ladegårdsbakken og udføres delvis ved det, der kaldes ”styret underboring”. Det betyder, at man kan undgå det helt store gravearbejde, og derved bliver trafikken generet mindst muligt. Gravearbejdet betyder dog, at der bliver hastighedsbegrænsning på 50 km/t og indsnævring af vejbanen på Ladegårdsbakken i de kommende ca. seks uger.

Ud over en ekstra vandledning bliver der etableret et ventilbygværk på hjørnet af Ladegårdsbakken og Nørregade, som sikrer fleksibilitet i forhold til at fordele drikkevandet. Der kommer efterfølgende også en ny forsyningsledning, der bliver placeret i cykelstien fra ventilbygværket ned ad Nørregade til Krøyer Kielbergs Vej, hvor der tilsluttes til det eksisterende ledningsnet.

I Nørregade afspærres cykelstien i ca. seks uger, og cyklister henvises til at trække deres cykel på fortovet.

Det samlede projekt bliver efter planen afsluttet til sommer.