Et luftfoto af området ved Skanderborg Sø

Kloakkerne under Skanderborg Kommune bliver større og bedre. Over 80 % er skiftet ud.

Overalt i Skanderborg Kommune er gamle kloakrør ved at blive skiftet ud med nye og større, så de kan skille regnvand og spildevand fra hinanden. Det er godt for miljøet og mindsker risikoen for overløb.

Overalt i Skanderborg Kommune er gamle kloakrør ved at blive skiftet ud med nye og større, så de kan skille regnvand og spildevand fra hinanden. Det er godt for miljøet og mindsker risikoen for overløb. Men det er en stor opgave, som påvirker mange mennesker, især når det roder og skaber trafikale benspænd, mens arbejdet står på. Skanderborg Forsyning er nu godt 80 % igennem opgaven med at separatkloakere kloaknettet under Skanderborg. Her tager vi et kig på afsluttede og kommende kloakprojekter i kommunen.

Fremtidens vandmasser kalder på større og bedre kloakker. Derfor er Skanderborg Forsyning i fuld gang med at sikre, at rørene under jorden kan håndtere presset fra fremtidens regnmængder. Det hedder kloakseparering, og det bliver gjort over hele landet, både for at aflede større mængder regnvand og mindske risikoen for overløb.

Hvis du bor i Skanderborg Kommune, har du næsten helt sikkert allerede hørt om det. På landsplan er Skanderborg Forsyning nemlig blandt de 30 forsyningsselskaber, som er nået længst med at separere kloakkerne. Mere end 80 % af kloaknettet under Skanderborg Kommune er separatkloakeret, og det er en god del over landsgennemsnittet, fortæller chef for plan og projekter i Skanderborg Forsyning, Jesper Brix Kjelgaard:

- Når vi kigger rundt på resten af landet, så er vi ret godt med. Vi har taget nogle store ryk de seneste år, blandt andet i Voerladegård og i Låsby, og i år når vi endnu et skridt længere med at fremtidssikre kloakkerne, når vi går i gang med projekter, blandt andet i Ry og i det nordlige Skovby.

Her kan du læse om nogle af vores kloaksepareringsprojekter:

Voerladegård (afsluttet)
Skanderborg Forsyning har i perioden 2019-2021 foretaget separatkloakering i Voerladegård, så regn- og spildevand nu har fået hvert sit rørsystem. Spildevandet bliver ledt til renseanlægget som hidtil, mens regnvandet nu bliver ledt til regnvandsbassiner. Kig nærmere på projektet Voerladegård her.

Morten Børup-området (afsluttet)

I Skanderborg blev området omkring Møllebakken, Morten Børups Vej og Vestervang i 2020 separatkloakeret, og vandforsyningen blev opdateret. Læs mere om projektet i Morten Børup-området her.

Stjær (i gang)

Med afslutningen af kloakseparering på Hovedgaden 2020 er hele kloaksystemet i Låsby nu adskilt. Når der fortsat arbejdes i byen, er det blandt andet fordi der i år bliver etableret et nyt regnvandsbassin. Få overblikket over projektet i Låsby her.

Skovby (i gang)

I midten af juli 2022 tog vi hul på at separere kloakkerne under den nordlige del af Skovby. Projektet forventes af vare godt et års tid. Få overblikket over projektet i Skovby Nord her.

Ry (i gang)

I august 2022 begyndte et stort klimaprojekt på og omkring Agnetevej i Ry. Projektet foregår i to etaper og indeholder også kloakseparering. Kig nærmere på projektet Agnetevej her.

Skanderupbækken (kommende)

I Skanderborg går et større klimaprojekt for alvor snart i gang i området omkring Skanderupbækken. Projektet indeholder også kloakseparering. Læs mere om projektet Skanderupbækken her.

Nysgerrig på kloakseparering? Læs om hvad det vil sige, at skille spildevand og regnvand i separate rør.