Et luftfoto af området ved Skanderborg Forsyning

Årsrapport 2021

Fortsat højt aktivitetsniveau hos Skanderborg Forsyning

De mange hundreder kilometer underjordisk ledningsnet, som Skanderborg Forsyning leverer drikkevand og transporterer spildevand igennem, blev både flere og bedre i 2021. Det fremgår af forsyningens netop godkendte årsrapport fra 2021.

Skanderborg Forsyning har travlt under jorden. Det viser årsrapporten for 2021, som netop er blevet godkendt på generalforsamlingen i Skanderborg Forsyning A/S. Årsrapporten fortæller om et højt aktivitetsniveau, særligt med kloaksepareringer til gavn for miljøet blandt andet i Voerladegård og Stjær, samt nye anlægsprojekter i forbindelse med byggemodninger som følge af en forsat høj befolkningstilvækst i Skanderborg Kommune.

Samtidig fremgår det af årsrapporten, at forsyningens samlede vandtab faldt fra omkring 6 % i 2020 til 4,4 % i 2021. Vandtab sker blandt andet ved utætheder eller akutte brud på ledningsnettet.

Ny direktør og ny organisering

I september 2021 tiltrådte Per Grønvald som ny direktør for Skanderborg Forsyning, og en intern organisationsændring inddelte forsyningen i fire afdelinger med stort ledelsesmæssigt fokus på tværgående samarbejde og fastholdelse af et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Skanderborg Forsyning opnåede også i 2021 certificeringen ”Great Place to Work”, der gives for høj medarbejdertilfredshed.

<br>


Fakta om Skanderborg Forsyning 2021

  • 1,1 mio. kubikmeter drikkevand leveret til 7.253 forbrugere
  • 2,5 mio. kubikmeter spildevand håndteret fra 21.021 forbrugere
  • Vandtab ved fx utætheder og akutte ledningsbrud faldt til 4,4 % - laveste niveau siden 2015
  • 94 % af medarbejderne angiver Skanderborg Forsyning som et rigtig godt sted at arbejde.